Vyjazdny kurz pre slovenskych učiteľov

 

Miesto realizácie

Gymnázium v Kovačici

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 14.5.2020 do 16.5.2020

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

100

Počet zasiahnutých

4 450

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

MŠVVaŠ SR podporuje organizaciu výjazdných kurzov v
realizacii CĎV UK v Bratislave. Školenie bude pre
učiteľov MŠ, ZŠ a SŠ v Srbsku na gymnáziu v Báčskom
Petrovci (Kulpíne) podľa Kalendára z Chorvátska a
Srbska. Lektorov určuje MŠVVaŠ SR a kalednárom
podujatí potvrďuje jeho organizovanie, počet účastníkov,
financovanie z časti a jeho akreditáciu. Účastníci dostanú
aj kredity na 14 kreditov ministerstva v Srbsku.

Očakávaný prínos projektu

povzdvihovanie odborných kompetencijí slovenských
učiteľov – spolupráca medzi učiteľmi a medzi
slovenskými dolnozemskými školami.

Dodatočné informácie

Vyškolení učitelia z Chorvátska a zo Srbska budu
odovzdávať svoje poznatky žiakom 3950 zo Srbska a asi
500 žiakom, ktorí navštevujú hodiny slovenčiny z
Chorvátska. Odborný garant: Lašáková Ľudmila.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2023: 9 300 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 880 € 1 500 € 28,80 € 0,65 € 0,0357 €

Žiadosť číslo 0307/RS/2020 (R): Podporená

Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;doprava;ubytovanie;strava;reprezentačné náklady;iné (spresniť v poznámke)

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0307/RS/2020

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com