Národnostná rada s Vami a pre Vás

 

Miesto realizácie

R. Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 23.5.2023 do 29.11.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

20

Počet zasiahnutých

50 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Zviditeľnenie činnosti a popularizácia NRSNM medzi príslušníkmi slovenskej národnosnej menšiny a vo
väčšinovom národe v Srbsku. Vypracovanie propagačného materiálu NRSNM ( vizitky –USB kľúč a vizitky CD)

Očakávaný prínos projektu

Zviditeľnenie činnosti a popularizácia NRSNM medzi príslušníkmi slovenskej národnosnej menšiny a vo
väčšinovom národe v Srbsku.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 480 € 0 € 174,00 € 0,07 € -

Žiadosť číslo 0638/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com