Realizácia kvízu: Poznaj svoju minulosť

 

Miesto realizácie

slovenské triedy na ZŠ v Srbsku alebo platforma NRSNM

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

1.12.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

60

Počet zasiahnutých

240

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Kvíz: Poznaj svoju minulosť sa organizuje od školského 2013/2014 roku. Pripravil sa materiál, zostavili otázky a určia 12 základných škôl svyučovacím jazykom slovenským v Srbsku. Žiaci majú spoznať minulosť všetkých osád,v ktorých žijú Slováci v Srbsku a ich rozvoj slovenských kultúrnych tradícií - v rozsahu dodatkov k učebným osnovám z dejín na 2. stupni ZŠ.

Očakávaný prínos projektu

zvýšený záujem žiakov o svoju minulosť, ktorá je spätá so slovenským pôvodom

Dodatočné informácie

Možná realizácia on-line.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 3 400 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 380 € 1 000 € 39,67 € 9,92 € 0,0238 €

Žiadosť číslo 0457/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV),Iné - bankové poplatky

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0457/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com