Podpora mladým začínajúcim novinárom

 

Miesto realizácie

Nový Sad

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.4.2022 do 30.11.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

5

Počet zasiahnutých

10 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Týmto percipienti získajú určité znalosti už pred serióznejším sa zaoberaním oblasťou novinárstva, vypestujú si návyky a získajú aj jasnejší obraz o tom, čo všetko novinárstvo môže poskytnúť, okrem teda zodpovednej práce, aj prednosť v tom, že prví prídu po dôležité informácie, spoznajú nových, zaujímavých ľudí, pričom sa budú môcť zdokonaliť v spisovnej slovenčine a získať tie najdôležitejšie základné poznatky.

Očakávaný prínos projektu

Týmto projektom sa určite zosilní láska tak písanému, ako i hovorenému slovu, vzájomná tolerancia, uctievanie rozličností a názorov, vyvíjanie si svojského prístupu k práci a budovanie základov tvorivého písania.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 000 € 0 € 200,00 € 0,10 € -

Žiadosť číslo 1118/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Štipendium pre študentov (BV),Iné - bankové poplatky

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com