Podpora mladým začínajúcim novinárom

 

Miesto realizácie

Nový Sad

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.4.2022 do 30.11.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

5

Počet zasiahnutých

10 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Týmto percipienti získajú určité znalosti už pred serióznejším sa zaoberaním oblasťou novinárstva, vypestujú si návyky a získajú aj jasnejší obraz o tom, čo všetko novinárstvo môže poskytnúť, okrem teda zodpovednej práce, aj prednosť v tom, že prví prídu po dôležité informácie, spoznajú nových, zaujímavých ľudí, pričom sa budú môcť zdokonaliť v spisovnej slovenčine a získať tie najdôležitejšie základné poznatky.

Očakávaný prínos projektu

Týmto projektom sa určite zosilní láska tak písanému, ako i hovorenému slovu, vzájomná tolerancia, uctievanie rozličností a názorov, vyvíjanie si svojského prístupu k práci a budovanie základov tvorivého písania.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 000 € 0 € 200,00 € 0,10 € -

Žiadosť číslo 1118/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Štipendium pre študentov (BV),Iné - bankové poplatky

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Srbsko Odchod slovenských pedagógov a študentov zo Srbska na zdokonaľovanie do SR - od 15.4.2023 do 30.10.2023

Srbsko Učasť žiakov ZŠ na taboroch v SR - od 25.6.2023 do 30.10.2023

Srbsko Výjazdný kurz pre slovenských učiteľov - od 15.5.2023 do 1.11.2023

Srbsko Podpora zápisu študentov na Oddelenie slovakistiky v Novom Sade - od 1.10.2023 do 15.11.2023

Srbsko Zabezpečenie a inplementácia slovenského hudobného nástroja - Fujary - od 15.5.2023 do 23.11.2023

Srbsko Popularizácia slovenských turistických zaujímavostí v našom prostredí - Navštív ma! - od 21.6.2023 do 23.11.2023

Srbsko Harmónia národnej a kultúrnej rozmanitosti - medzikultúrne porozumenie a spolupráca medzi vojvodinskými Slovákmi a Rusínmi - od 26.7.2023 do 29.11.2023

Srbsko Národnostná rada s Vami a pre Vás - od 23.5.2023 do 29.11.2023

Srbsko Didaktické pomôcky pre slovenské školy - od 25.8.2023 do 30.11.2023

Srbsko Workshop pre mladých slovenských recitátorov - od 1.9.2023 do 30.11.2023

Srbsko Súťaž o najoriginálnejší komiks slovenských detí a mládeže vo Vojvodine - od 1.9.2023 do 30.11.2023

Srbsko Škola online žurnalistiky pre mladých - od 1.9.2023 do 1.12.2023

Srbsko Slovenčina aj pre predškolákov - od 1.2.2023 do 20.12.2023

Srbsko Odborné historické termíny v slovenčine - excerpovanie materiálu na vytváranie súpisu odborných historických termínov z aspektu zachovania a zveľadenia úrovne spisovnej slovenčiny na základných a stredných školách - od 15.1.2023 do 26.12.2023

Srbsko Dopisovateľská sieť slovenských vojvodinských médií - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Rekonštrukcia a prístavba starej budovy Zhromaždenia obce pre potreby Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci - od 10.1.2023 do 31.12.2023

Hľadáme hodnotiteľov projektov v rámci výzvy z Plánu obnovy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou - od 20.9.2023 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com