Dopisovateľská sieť slovenských vojvodinských médií

 

Miesto realizácie

Nový Sad, Stará Pazova, Kovačica, Báčsky Petrovec, Šíd, Pivnica, Aradáč, Kysáč, Padina, Selenča, Hajdušica, Jánošík, Biele Blato

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Médiá

Počet účastníkov

15

Počet zasiahnutých

30 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Posilnenie dopisovateľskej siete v médiách v slovenskej reči na území Srbska, podpora a motivovanie ako televíznych tak aj rádio dopisovateľov, zveľadenie systému informovania v slovenskom jazyku.

Očakávaný prínos projektu

Medziredakčná spolupráca, výmena programov, zdroj informácií pre verejný servis a týždenník Hlas ľudu, vybavenie rádio a TV staníc potrebným príslušenstvom, edukácia novinárov a redaktorov, zosilnenie národného povedomia cez všestrané informovanie.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2018 - 2023: 6 800 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 500 € 0 € 300,00 € 0,15 € -

Žiadosť číslo 0490/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com