Detská divadelná prehliadka 3xĎ 2023

 

Miesto realizácie

Stará Pazova, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 2.6.2023 do 4.6.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

150

Počet zasiahnutých

2 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Prezentovať umeleckú tvorbu detských divadelných súborov vo Vojvodine a vzbudiť záujem o divadelné umenie, prispieť k profilovaniu slovenských vojvodinských hercov, ku kultivovaniu spisovnej slovenčiny, ponúknuť deťom kvalitné umelecké obsahy.

Očakávaný prínos projektu

Zoznámenie sa s autormi drám, s predlohami, prínos k zveľadeniu slovenského jazyka, rozvíjanie verbálnej a neverbálnej komunikácie, podpora súčasných vojvodinských autorov, mladých slovenských hercov, produkcia novej divadelnej tvorby pre deti.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2011 - 2023: 17 100 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
6 530 € 3 000 € 43,53 € 3,27 € 0,0714 €

Žiadosť číslo 0526/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0526/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Srbsko Školenie pre učiteľov v SR - od 23.6.2024 do 30.6.2024

Srbsko Postavenie testov zo súťaží na portál - od 1.3.2024 do 30.6.2024

Srbsko Cesta na tábory do SR - od 24.6.2024 do 21.7.2024

Srbsko Nábor žiakov do slovenských tried - od 15.4.2024 do 30.9.2024

Srbsko Účasť žiakov a učiteľov na spoločných dolnozemských projektoch - od 2.4.2024 do 19.10.2024

Srbsko Vdávanie zborníka z vedeckej konferencie - od 15.5.2024 do 30.11.2024

Srbsko Rozhlasová súťaž mladých recitátorov - od 11.3.2024 do 7.12.2024

Srbsko Okno do sveta - od 5.6.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com