Detská divadelná prehliadka 3xĎ 2023

 

Miesto realizácie

Stará Pazova, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 2.6.2023 do 4.6.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

150

Počet zasiahnutých

2 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Prezentovať umeleckú tvorbu detských divadelných súborov vo Vojvodine a vzbudiť záujem o divadelné umenie, prispieť k profilovaniu slovenských vojvodinských hercov, ku kultivovaniu spisovnej slovenčiny, ponúknuť deťom kvalitné umelecké obsahy.

Očakávaný prínos projektu

Zoznámenie sa s autormi drám, s predlohami, prínos k zveľadeniu slovenského jazyka, rozvíjanie verbálnej a neverbálnej komunikácie, podpora súčasných vojvodinských autorov, mladých slovenských hercov, produkcia novej divadelnej tvorby pre deti.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2011 - 2023: 17 100 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
6 530 € 3 000 € 43,53 € 3,27 € 0,0714 €

Žiadosť číslo 0526/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0526/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com