Vyjazdny kurz pre slovenskych učiteľov

 

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec/Kulpín

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 20.5.2018 do 22.5.2018

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

100

Počet zasiahnutých

4 450

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

MŠVVaŠ SR podporuje organizaciu výjazdných kurzov v realizacii CĎV UK v Bratislave. Školenie bude pre učiteľov MŠ, ZŠ a SŠ v Srbsku na gymnáziu v Báčskom Petrovci (Kulpíne) podľa Kalendára z Chorvátska a Srbska. Lektorov určuje MŠVVaŠ SR a kalednárom podujatí potvrďuje jeho organizovanie, počet účastníkov, financovanie z časti a jeho akreditáciu. Účastníci dostanú aj kredity na 14 kreditov ministerstva v Srbsku.

Očakávaný prínos projektu

- povzdvihovanie odborných kompetencijí slovenských učiteľov – spolupráca medzi učiteľmi a medzi slovenskými dolnozemskými školami.

Dodatočné informácie

Vyškolení učitelia z Chorvátska a zo Srbska budu odovzdávať svoje poznatky žiakom 3950 zo Srbska a asi 500 žiakom, ktorí navštevujú hodiny slovenčiny z Chorvátska. Odborný garant: Lašáková Ľudmila.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2023: 9 300 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 260 € 1 500 € 22,60 € 0,51 € 0,0357 €

Žiadosť číslo 0227/RS/2018 (R): Podporená

Požadované položky: ubytovanie a strava, občerstvenie, bankové poplatky, materiály pre školenie, cestovné trovy pre účastníkov, propagácia Úradu, vypracovanie certifikátov - odborné služby

Schválené položky: ubytovanie a strava, bankové poplatky, materiály pre školenie, cestovné trovy pre účastníkov, propagácia Úradu

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0227/RS/2018

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com