Vyjazdny kurz pre slovenskych učiteľov

 

Miesto realizácie

Gymnázium v Kovačici

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 14.5.2021 do 16.5.2021

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

120

Počet zasiahnutých

2 900

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

MŠVVaŠ SR podporuje organizaciu výjazdných kurzov v
realizacii CĎV UK v Bratislave. Školenie bude pre
učiteľov MŠ, ZŠ a SŠ z Chorvátska a
Srbska na gymnáziu a PU v Kovačici podľa Kalendára. Lektorov určuje MŠVVaŠ SR a kalednárom
podujatí potvrďuje jeho organizovanie, počet účastníkov,
financovanie z časti a jeho akreditáciu. Účastníci dostanú
aj kredity na 14 kreditov ministerstva v Srbsku.

Očakávaný prínos projektu

povzdvihovanie odborných kompetencijí slovenských
učiteľov – spolupráca medzi učiteľmi a medzi
slovenskými dolnozemskými školami.

Dodatočné informácie

Podujatie je možné organizovať on- line.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2023: 9 300 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 380 € 0 € 28,17 € 1,17 € -

Žiadosť číslo 0386/RS/2021 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční

Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;doprava;ubytovanie;strava;nákup PC a tlačiarní;kancelárske potreby;technické zabezpečenie;reprezentačné náklady;iné (spresniť v poznámke)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com