Učasť žiakov ZŠ na taboroch v SR

 

Miesto realizácie

SR alebo objekt Školy v prírode v Srbsku

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 20.6.2022 do 10.12.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

75

Počet zasiahnutých

240

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Ide o programy zamerané na žiakov zo základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí a zvýšenie kompetencia a odbornosti učiteľov a žiakov, ktorí sa školia na slovenských školách, ako i výmenu skúseností a vzájomnú spoluprácu medzi slovenskými školami v zahraničí

Očakávaný prínos projektu

väčší záujem žiakov o zápis do slovenských tried na základných školách.

Dodatočné informácie

Aktivity sú zabezpečené Kalendárom aktivít pre krajanov MŠVVaŠ SR na rok 2022. Možné diaľkové edukácie v niektorom z objektov Školy v prírode v Srbsku.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2021 - 2022: 1 500 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 780 € 1 500 € 50,40 € 15,75 € 0,0357 €

Žiadosť číslo 0478/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Doprava (BV),Cestovné poistenie (BV),Iné - bankové poplaty a pedagogický dozor

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0478/RS/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com