Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy

 

Miesto realizácie

Nový Sad

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.7.2022 do 31.12.2022

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

80

Počet zasiahnutých

500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

2.6. Kúpa, rekonštrukcia, výstavba alebo prístavba nehnuteľnosti

Očakávaný prínos projektu

Zrealizovaný projekt bude mať dopad na umožnenie bezproblémovej prevádzke t.j. poníži réžijné náklady, umožní dlhšiu životnosť parkiet a tým pádom aj k zlepšením podmienkám pre prácu jednotlivých sekcií v Šafáriku.

Charakteristika projektu

Kedže sa už dlhšiu dobu rieši otázka výstavby Slovenského domu v Novom Sade a pozemok na ktorom sídli Šafárik (t.j.stará fara) bol predmetom miesta výstavby, šafárikovci z racionálnych dôvodov nechceli mínať zbitočne peniaze, ale teraz sme sa dostali do situácie ked je evidentné, že toho roku k búraniu starej fare nedôjde. Môže ubehnúť ešte dosť času pokým sa ku konkrétnym krokom (dátumom) dopracuje a šafárikovci s prácou neprestávajú. A priestory si proste vyžadujú údržbu, vkladanie či opravu. V najhoršom stave je parketová podlaha v tanečnej sieni, ktorú ak tohto roku neohobľujeme a nenalakujeme celkom sa zničí, a následne sa zhoršia podmienky na prácu, najmä tanečným folklórnym skupinám. Tiež je problém aj so splachovacími nádžami ako i s točkami - nedá sa voda celkom zastaviť, tak denodenne voda kvapká a následne zvyšuje réžijné náklady. Dlážka v kuchyni je celkom zničená, lebo je stará, ale aj ako dôsledok záplav ked povala premokala.

Dodatočné informácie

Slovenské kultúrne centrum P. J. Šafárika z Nového
Sadu bolo založené 3. marca 1948. roku, keď si zvolilo
meno národného buditeľa, historika a jazykovedca
Pavla Jozefa Šafárika, ktorý 14 rokov pôsobil v Novom
Sade (1819 –1833) a bol prvým riaditeľom Srbského
pravoslávneho gymnázia. Spolok tak nadviazal na
činnosť Československej besedy Šafárik a Spolku
slovenských žien, ktoré vznikli ešte v roku 1920. A tak
teraz možeme s hrdosťou kvitovať, že dnešný spolok
Šafárik patrí medzi najstaršie spolky všetkýchetnických
spoločenstiev žijúcich vo Vojvodine. Tradícia
organizovania a zoskupovania vždy veľkého počtu
Slovákov nie len z Nového Sadu, ale i z celej Vojvodiny,
sa zachovala podnes. Cieľom spolku je uchovávať,
pestovať a sprístupňovať národné kultúrne dedičstvo,
jazyk, hudbu, piesne, tance a zvykoslovie. Pôsobia tutri
folklórne skupiny, dve divadelné skupiny, chlapčenská a
dievčenská spevácka skupina, tiež Miešaný zbor a
Komorný zbor Agapé. Viac informacií oS KC P. J. Šafárik
môžete získať na www.safarik.org.rs

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 730 € 0 € 21,63 € 3,46 € -

Žiadosť číslo M116/RS/2022 (M): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Požadované položky v zmysle priloženého projektu resp. rozpočtu (KV)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov - od 1.12.2022 do 31.3.2023

Srbsko Svetový kalendár 2023 on line - od 1.1.2023 do 30.11.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com