Občianske združenie Centrum pre zachovanie tradície a podporu multikulturálnej spoločnosti a tvorivosti žien INTEGRA 21

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Cieľom Občianskeho združenia je zlepšenie práv národnostných menšín v oblasti kultúry, afirmácia multikulturálnosti a zveľaďovanie tvorivosti, podnikania a ekonomického posilnenia žien.

INTEGRA 21 je zamerané na zlepšenie práv národnostných menšín v oblasti kultúry , multikulturálnosti a zveľaďovanie tvorivosti žien.Najvýznamnejšie projekty sú:1. Gitariáda Vojvodiny Kysáč2. Vianočná ulica .3. Stepine dni 4. Sármiáda

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2024 0 - - 0 € 0 €
  2023 0 - - 0 € 0 €
  2022 0 - - 0 € 0 €
  2021 0 - - 0 € 0 €
2020 1 250 8 000 4 850 € 0 €
2019 1 250 8 000 4 850 € 0 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 2 500 16 000 9 700 € 0 € (0%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com