Nahrávanie matríc pre choreografie

 

Miesto realizácie

Nový Sad

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.3.2022 do 31.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Viacerí hudobníci, v poslednom období buď odchádzajú za prácou, alebo pokračujú v školení v zahraničí. Nábor nových hudobníkov bude vyžadovať učitý si čas, aby sa zohrali. Čoraz častejšie, viacero sekcií treba hudobne sprevádzať v istý/podobný čas, na rozlišných manifestáciách, alebo v letnom dovolenkovom období, alebo kvoli práce či skúšobného obdobia sú znemožnení hudobne sprevádzať jednotlivé odbočky. Neúplný orchester znie chudobne, celkový dojem vystúpenia je slabý. „Prenajímať“ hudobníkov z druhých súborov, je neprijateľné, z dôvodu nedostatku financií. Posledne pozývaju na manifestácie kde radšej preferujú matrice, jednoduchejšie je než ozvučiť celý orchester. A z týchto, hore uvedených dôvodov sa zjavila obrovská potreba, nahrať v štúdii niekoľko matríc pre choreografie s ktorými sa najčastejšie vystupuje. S druhej strany, takto nahraté matrice, predstavujú aj svojrázne audio dokumentovanie a archivovanie slovenských ľudových piesní.

Očakávaný prínos projektu

Tento projekt prispeje ku kvalitnejšiemu prednesu slovenských tancov a viacej možností pre vystúpenie jednotlivých pobočiek.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2019 - 2022: 400 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 350 € 0 € 235,00 € 2,35 € -

Žiadosť číslo 1067/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Iné - postrodukcia a bank.poplatky

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov - od 1.12.2022 do 31.3.2023

Srbsko Svetový kalendár 2023 on line - od 1.1.2023 do 30.11.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com