Nahrávanie matríc pre choreografie

 

Miesto realizácie

Nový Sad

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.2.2019 do 31.12.2019

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Viacerí hudobníci, v poslednom období buď odchádzajú za prácou, alebo pokračujú v školení v zahraničí. Nábor nových hudobníkov bude vyžadovať učitý si čas, aby sa zohrali.
Čoraz častejšie, viacero sekcií treba hudobne sprevádzať v istý/podobný čas, na rozlišných manifestáciách, alebo v letnom dovolenkovom období, alebo kvoli práce či skúšobného obdovia sú znemožnení hudobne sprevádzať jednotlivé odbočky. Neúplný orchester znie chudobne, celkový dojem vystúpenia je slabý. „Prenajímať“ hudobníkov z druhých súborov, je neprijateľné, z dôvodu nedostatku financií.
Posledne pozývaju na manifestácie kde radšej preferujú matrice, jednoduchejšie je než ozvučiť celý orchester.
A z týchto, hore uvedených dôvodov sa zjavila obrovská potreba, nahrať v štúdii niekoľko matríc pre choreografie s ktorými sa najčastejšie vystupuje.
S druhej strany, takto nahraté matrice, predstavujú aj svojrázne audio dokumentovanie a archivovanie slovenských ľudových piesní.

Očakávaný prínos projektu

Tento projekt prispeje ku kvalitnejšiemu prednesu slovenských tancov a viacej možností pre vystúpenie jednotlivých pobočiek.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2019 - 2022: 400 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 700 € 400 € 270,00 € 2,70 € 0,0095 €

Žiadosť číslo 0678/RS/2019 (R): Podporená

Požadované položky: prenájom štúdia, postprodukcia, platby za odborné služby (hudobné úpravy, nácvik orchestra, koordinácia), strava, občerstvenie, bankové poplatky

Schválené položky: prenájom štúdia, postprodukcia, platby za odborné služby (hudobné úpravy, nácvik orchestra, koordinácia), strava

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0678/RS/2019

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com