Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu

 

Miesto realizácie

Nový Sad

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

40

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Účelom použitia dotácie je finančné pokrytie potrieb speváckej sekcie

Očakávaný prínos projektu

Zrealizovaný projekt prispeje k umožňovaniu lepších podmienok pre nastávajúcu prácu tejto speváckej sekcie. Tento projekt zároveň bude mať dopad na zvýšenie motivácie členov -spevákov.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2018 - 2023: 3 400 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 850 € 800 € 46,25 € 1,85 € 0,0190 €

Žiadosť číslo 1033/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1033/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com