Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Spoljnostarčevačka 127 26 000 Vojlovica-Pančevo

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

SKOS Detvan z Vojlovice sa môže pochváliť s čulou činnosťou všetkých zložiek. V rámci ich pôsobenia na kultúrno-umeleckom poli, zrealizovali sme množstvo aktivít , vystúpení na mnohých kultúrnych podujatiach a festivaloch doma a v zahraničí.

SKOS Detvan je jeden z najstarších a za posledných 10 rokov aj najúspešnejších Slovenských kultúrno-umeleckých spolkov vo Vojvodine, v Srbsku. V rámci SKOS Detvan cpôsobí viac odbočiek, folklórna, divadelna, Výšivkárska .


"SKOS Detvan je jeden z najstarších a za posledných 10 rokov aj najúspešnejších Slovenských kultúrno-umeleckých spolkov vo Vojvodine, v Srbsku.

Nachádza sa a pôsobí v Pančeve, vo Vojlovici, čo je aj najjužnejšou slovenskou obcou a komunitou v Srbsku, vzdialenou iba 17 kilometrov od hlavného mesta Republiky Srbsko, Belehradu. V rámci SKOS Detvan celoročne a najme úspešne a aktívne pôsobí viac odbočiek, ako sú:

- Detské divadlo

- Divadlo dospelých (prvé divadelné hry vo Vojlovici sa hrali ešte v roku 1921 a prvý krát ako registrované združenie občanov v roku 1936.

- Detská folklórna skupina

- Mládežnícka folklórna skupina

- Výšivkárska odbočka a

- Výtvarnícka odbočka,

- Mužská spevácka skupina

- Ženská spevácka skupina mužská, ako aj

- Ľudová hudba, ktorá je posledných päť rokov laureátom mnohých hudobných prehliadok a festivalov.

V radoch SKOS Detvan z roka na rok vyrastajú vynikajúci tanečníci, speváci, hudobníci, herci, vďaka ktorým sa aj robota dobre darí, o čom svedčia mnohopočetné najvyššie ocenenia a uznania.

Aj napriek neprajným podmienkam a faktu že nás Slovákov je tu čoraz menej, (na území Pančeva-Vojlovice cca 1250), predsa sa snažíme v neustálom boji o vlastnú kultúrnu a spoločenskú integritu a zachovávanie našich tradičných hodnôt, kultúry a jazyka, s cieľom čim lepšie vštepiť lásku novým pokoleniam a zároveň aj na vysokej umeleckej úrovni reprezentovať tak vojvodinských Slovákov, ako aj Slovenská republiku, v zahraničí a doma na Dolnej zemi v Srbsku."

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 2 1 300 900 9 500 € 1 500 €
  15.5.2024 - 31.12.2024
Pančevo - Vojlovica
Kultúra
Nahrávanie CD k 50 výročiu spolku Detvan Pančevo - Vojlovica
Žiadosť číslo 0400/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
300 500 6 000 €
Požadované položky: Platby za odbornú službu - digitalizácia (BV):3000.00; Platby za odborné služby - zhromažďovanie, spracovanie, triedenie, odborné výstupy z výskumnej činnosti, prezentácia (BV):2000.00; Doprava pre účasť odborníka/výskumníka na projekte (BV):500.00; Iné - nákup kancelárskeho materiálu:500.00
1 500 €
  1.3.2024 - 25.12.2024
Vojlovica, Pančevo, Belehrad, Nový Sad, Bratislava
Informácie
Monografia 50 ROKOV DETVANA
Žiadosť číslo 0399/RS/2024 (R)
Neschválená
žiadateľ nesplnil administratívne podmienky
1 000 400 3 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):3500.00
0 €
2023 1 50 100 8 050 € 0 €
2022 1 30 20 6 800 € 0 €
  2021 0 - - 0 € 0 €
  2020 0 - - 0 € 0 €
2019 7 250 4 800 34 675 € 1 600 €
2018 2 115 500 10 700 € 1 700 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
2016 6 - - 10 100 € 1 300 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 19 1 745 6 320 79 825 € 6 100 € (8%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com