nahrávanie TV klipov

 

Miesto realizácie

Nový Sad

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.4.2022 do 31.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

20

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

V rámci osláv stého výročia, v roku 2020 ženská spevácka skupina a ľudový orchester P.J.Šafárika vydal CD nosič pod názvom Na dunajskom moste. Kedže je aj dalej neprajná situácia s pandémiou a prezentácia CD sa nedala urobiť tak ako si to členovia priali, došli na ideu nahrať TV klipy ktorými sa vlastne umožní svojrázna prezentácia najširšej verejnosti, lebo isté budú zverejnené na sociálnych sieťách (facebook, youtube)

Očakávaný prínos projektu

Zrealizovaný projekt bude mať dopad na prezentovanie činnosti speváckej sekcie a orchestra všetkým záujemcom. Projektom sa prispeje k šíreniu slovenskej kultúry a slovenského jazyka a zanechávaniu tradície pre budúce generácie.

Dodatočné informácie

Pred samotným nahrávaním, bude urobený výskum svadobných zvykov (lebo jeden zo spletov je petrovský svadobný splet piesní). Zároveň v tom klipe by sa zúčastnili všetky skupiny ktoré pôsobia pri šafáriku (od detí po seniorov), ide o masovku, čiže v konečnom dôsledku by to bol celošafárikovský projekt. Klip by predstavil zároveň aj rôznorodosť krojov - svadba je najeprilihavejšia udalosť na ktorej je možné predstaviť aj bohatstvo krojov.
Nasledovné dva klipy by boli zamerané na spevácku skupinu a orchester, ale každopádne by tam bola zapojená minimálne mládežnícka folklórna skupina.
Šafárik má zatiaľ nahraté a zverejnené tri video klipy (na youtube, RTV Nový Sad, a televízia Folklorika), ktoré mali pozitívne ozveny vo verejnosti.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 850 € 0 € 192,50 € 3,85 € -

Žiadosť číslo 1018/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Iné - bankové poplatky

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Nová dolnozemská pieseň - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Ľudová hudba v Selenči - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Divadelné HRY - od 3.1.2022 do 20.12.2022

Srbsko Jazyčné jazyky - od 7.3.2022 do 20.12.2022

Srbsko 25 OSOBNOSTÍ (Pamäť národa) - od 4.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Zuzkino divadlo maľované - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Domovník - od 1.3.2022 do 30.12.2022

Srbsko Filmový záznam predstavenia Proces - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov. - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Rozprávala mi stara mama - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Dolnozemská literárna túra - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko nahrávanie TV klipov - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Neváhaj, len sa hraj - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nahrávanie matríc pre choreografie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vytvorenie novej webovej stránke - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.2.2022 do 31.12.2022

Srbsko Zaobstarávanie novej obuvi pre folklórny súbor - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nové divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Takto sme žili... Kovačica - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Línia - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Sanácia a adaptácia Etno domu v Kysáči - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenská populárna hudba očami mladých talentov - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Technické vybavenie domu kultúry v Selenči - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vybavenie kultúrno-umeleckého spolku - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com