nahrávanie TV klipov

 

Miesto realizácie

Nový Sad

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.4.2022 do 31.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

20

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

V rámci osláv stého výročia, v roku 2020 ženská spevácka skupina a ľudový orchester P.J.Šafárika vydal CD nosič pod názvom Na dunajskom moste. Kedže je aj dalej neprajná situácia s pandémiou a prezentácia CD sa nedala urobiť tak ako si to členovia priali, došli na ideu nahrať TV klipy ktorými sa vlastne umožní svojrázna prezentácia najširšej verejnosti, lebo isté budú zverejnené na sociálnych sieťách (facebook, youtube)

Očakávaný prínos projektu

Zrealizovaný projekt bude mať dopad na prezentovanie činnosti speváckej sekcie a orchestra všetkým záujemcom. Projektom sa prispeje k šíreniu slovenskej kultúry a slovenského jazyka a zanechávaniu tradície pre budúce generácie.

Dodatočné informácie

Pred samotným nahrávaním, bude urobený výskum svadobných zvykov (lebo jeden zo spletov je petrovský svadobný splet piesní). Zároveň v tom klipe by sa zúčastnili všetky skupiny ktoré pôsobia pri šafáriku (od detí po seniorov), ide o masovku, čiže v konečnom dôsledku by to bol celošafárikovský projekt. Klip by predstavil zároveň aj rôznorodosť krojov - svadba je najeprilihavejšia udalosť na ktorej je možné predstaviť aj bohatstvo krojov.
Nasledovné dva klipy by boli zamerané na spevácku skupinu a orchester, ale každopádne by tam bola zapojená minimálne mládežnícka folklórna skupina.
Šafárik má zatiaľ nahraté a zverejnené tri video klipy (na youtube, RTV Nový Sad, a televízia Folklorika), ktoré mali pozitívne ozveny vo verejnosti.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 850 € 0 € 192,50 € 3,85 € -

Žiadosť číslo 1018/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Iné - bankové poplatky

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Koordinator aktivít spolku - od 1.2.2023 do 21.12.2023

Srbsko Populárna hudba očami mladých talentov - od 7.5.2023 do 24.12.2023

Srbsko Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov - od 1.3.2023 do 30.12.2023

Srbsko video o slovenskej tradícii v Selenči - od 1.5.2023 do 30.12.2023

Srbsko Aby nezanikla slovenská tradícia v Selenči - od 1.5.2023 do 30.12.2023

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko XIX. ročník Muzikologickej konferencie Slovenská hudba vo Vojvodine a Zborník prác z XVIII. konferencie - od 1.9.2023 do 31.12.2023

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Digitalizácia matrík vojvodinských Slovákov - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Trojhlas - dolnozemská umelecká túra - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Detské predstavenie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Pani Ministrová - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Zájazd na Festival Aničky Jurkovičovej - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Zájazd do Slovenskej Republiky - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Technické vybavenie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Nahrávanie hudobného podkladu pod choreografie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy a výmena sanitárnych vybavení - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Neváhaj, len sa hraj - od 1.2.2023 do 31.12.2023

Srbsko Údržba webovej stránke - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Zabezpečenie notebook-a, externého hard disku a príslušenstva k fotoaparátu - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Potreby ľudového orchestra SKC P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Kovačická insita - začiatky - od 1.2.2023 do 31.12.2023

Srbsko Línia (II. séria) - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Hry z batôžka - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Svetový krajanský kalendár 2023 on line vydanie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko 17.bienale slovenských výtvarníkov v Srbsku - od 1.11.2023 do 31.12.2023

Srbsko Technické vybavenie spolku - od 2.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Detské dielne o selenčskej tradícii - od 1.5.2023 do 31.12.2023

Srbsko údržba web stránky - od 2.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Smäd a Troja Jána Husárika - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Troja Jana Husarika - od 10.5.2023 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com