Vytvorenie novej webovej stránke

 

Miesto realizácie

Nový Sad

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.6.2022 do 31.12.2022

Oblasť

informácie

Počet účastníkov

5

Počet zasiahnutých

1 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

I keď Centrum má webovú stránku, ona je stará a už sa v nej ťažko pracuje. Prekonzultovali sme si s odborníkmi, viac sa nedá urobiť redizajn, musí sa urobiť nová webová stránka. V dnešnej dobe webová stránka je osobným preukazom subjektu, v konečnom dôsledku predstavuje aj chronológiu aktivít. Web Centra môže nájsť takmer každý, vždy a všade. Realizačné výstupy: výstupom bude zabezpečená nová, moderného dizajnu, funkčná, dvojjazyčná (slovenský a srbský jazyk príspevkov) webová stránka, pre archivovanie všetkých vystupení ako i poskytovanie informácií o Centre najširšej verejnosti.

Očakávaný prínos projektu

Projekt prispie k profesionálnému imidžu Centra, zároveň bude predstavovať svojrázny chronologický záznam aktivít centra, ktoré si široká verejnosť bude môsť pozrieť.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2018 - 2022: 500 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 000 € 500 € 400,00 € 1,33 € 0,0119 €

Žiadosť číslo 0774/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Náklady na technické zabezpečenie fungovania webu (BV),Iné - bankové poplatky

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0774/RS/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov - od 1.12.2022 do 31.3.2023

Srbsko Svetový kalendár 2023 on line - od 1.1.2023 do 30.11.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com