Neváhaj, len sa hraj

 

Miesto realizácie

Nový Sad

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.2.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

25

Počet zasiahnutých

75

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Účelom použitia dotácie je pestovanie slovenskej, dolnozemskej kultúry, najmä slovenského jazyka a písma u najmladších novosadských Slovákov

Očakávaný prínos projektu

Zrealizovaný projekt prispeje k šíreniu slovenskej kultúry a slovenského jazyka a zanechávaniu tradície u tých najmladších, a čo prispeje okrem iného k porozumeniu a rešpektovanie aj multikulturalizmu už od útleho veku.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2022 - 2023: 900 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 850 € 900 € 74,00 € 24,67 € 0,0214 €

Žiadosť číslo 1095/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1095/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com