Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu

 

Miesto realizácie

Nový Sad

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.2.2022 do 31.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

80

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Cieľom projektu je umožniť adekvátne podmienky na fungovanie folklórnej skupiny, tak pre mládežnícku skupinu ako i pre detskú skupinu či veteránov. Tento projekt má za cieľ financovať postavenie troch nových choreografií (pre deti, mládež a veteránov), vystúpenia čiže zájazdy (cestovné náklady), pripraviť si promotívny material a vytlačiť, poplatky pre odborné služby pre umeleckých vedúcich, opravu či zabezpečovanie nových krojov atd.

Očakávaný prínos projektu

Zrealizovaný projekt prispeje k umožňovaniu lepších podmienok pre nastávajúcu prácu tejto folklórnej sekcie. Tento projekt zároveň bude mať dopad na zvýšenie motivácie folklórného súboru.

Dodatočné informácie

Folklórny súbor už roky aktívne pôsobí pri SKC P.J. Šafárika. Niekoľko krát do týždňa sa členovia folklórnej sekcie pravidelne stretávajú v miestnostiach centru. Za sebou majú už stovky vystúpení. Folklórna skupina počíta zhruba 40 aktívnych členov vo veku 14 až 32 rokov. Tvorí ju zväčša novosadská mládež, ale aj mládežníci z iných slovenských osád (Kysáč, Petrovec, Pivnica, Laliť, Báčska Palanka, Selenča, Aradáč, Jánošík, Kovačica, Padina, Erdevík, Lug, Ľuba, Stará Pazova…). Sú to mladí a perspektívni ľudia, ktorí prišli do Nového Sadu na strednú školu, fakultu, za prácou, alebo jednoducho za lepším životom. Sú to však predovšetkým milovníci a priaznivci slovenskej ľudovej hudby a slovenského tanca. Činnosť mládežníckeho folklórneho súboru zanechala trvalú stopu v dejinách Šafárika, ale aj v širšom folkloristickom svete vojvodinských Slovákov. Od roku 2000 až dodnes sa zúčastnil na mnohých festivaloch a zájazdoch tak doma, ako i v zahraničí, mal na stovky výstupov a celovečerných koncertov, na ktorých sa vynikajúco prezentoval a dosiahol pozoruhodné úspechy. Samozrejme folklórna skupina mala aj svoje ťažké chvíle, keď zhodou okolností zostala bez vedúcich alebo keď sa striedali generácie, ale všetko sa to úspešne prekonalo a tak dnes môžeme povedať, že za uplynulých desať rokov z folklórneho súboru Šafárik sa stal vrcholný slovenský folklórny súbor vo Vojvodine. Do jeho bohatého repertoára patria slovenské vojvodinské tance, štylizované tance, obyčaje a tance zo Slovenska z oblasti Horehronia, Myjavy, Východu, Podpoľania, a na repertoári má aj srbské a maďarské tance. Folklórny súbor za posledné desaťročie až päť krát získal zlatú plaketu na folklórnom festivale Tancuj, tancuj, a posledný krát sa ovenčil titulou najlepšieho v roku 2014. V roku 2017 a 2018. získal III cenu na tomto festivale. V rámci folklórneho súboru máme i detskú skupinu ktorá pravidelne účinkuje na festivale Zlatá brána ako i iných podujatiách pre deti. Veľkým úspechom je aj to, že detský folklórny súbor, po niekoľko ročnej prestávke, a niekoľkých pokusov obnoviť túto sekciu, sa konečne podarilo, a ktorá pracuje v kontinuite už šiesty rok za sebou, a každoročne sa počet detí zväčšuje. Pravidelne sa zúčastňujú na Festivále Zlatá brána. Pred viac ako tri roky je obnovená staronová folklórna sekcia- veteráni, ktorí sa začali pravidelne stretávať v Šafáriku a za sebou už majú aj niekoľko vystúpení. Začali obnovať staré choreografie ale rada by si dopriali pripravoviť aj novú. SKC P.J.Šafárika nemá spôsob ako financovať nové choreografie, vystúpenia čiže zájazdy (cestovné náklady), poplatky pre odborné služby pre umeleckých vedúcich, korepetítora opravu krojov atd. a tým pádom dodatočne motivovať členóv folklórnej sekcie aby aj v budúcnosti tak úspešne pracovali a za sebou zanechávali ešte hlbšie stopy. Cieľ projektu: Cieľom projektu je umožniť adekvátne podmienky na fungovanie folklórnej skupiny, tak pre mládežnícku skupinu ako i pre detskú skupinu či veteránov. Tento projekt má za cieľ financovať postavenie troch nových choreografií (pre deti, mládež a veteránov), vystúpenia čiže zájazdy (cestovné náklady), pripraviť si promotívny material a vytlačiť, poplatky pre odborné služby pre umeleckých vedúcich, opravu či zabezpečovanie nových krojov atd.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2018 - 2022: 3 600 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 200 € 1 400 € 40,00 € 3,20 € 0,0333 €

Žiadosť číslo 0834/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Iné - doprava 1000€ bankové poplatky 50€

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0834/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Nová dolnozemská pieseň - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Ľudová hudba v Selenči - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Divadelné HRY - od 3.1.2022 do 20.12.2022

Srbsko Jazyčné jazyky - od 7.3.2022 do 20.12.2022

Srbsko 25 OSOBNOSTÍ (Pamäť národa) - od 4.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Zuzkino divadlo maľované - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Domovník - od 1.3.2022 do 30.12.2022

Srbsko Filmový záznam predstavenia Proces - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov. - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Rozprávala mi stara mama - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Dolnozemská literárna túra - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko nahrávanie TV klipov - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Neváhaj, len sa hraj - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nahrávanie matríc pre choreografie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vytvorenie novej webovej stránke - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.2.2022 do 31.12.2022

Srbsko Zaobstarávanie novej obuvi pre folklórny súbor - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nové divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Takto sme žili... Kovačica - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Línia - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Sanácia a adaptácia Etno domu v Kysáči - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenská populárna hudba očami mladých talentov - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Technické vybavenie domu kultúry v Selenči - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vybavenie kultúrno-umeleckého spolku - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com