Art centrum Chlieb a hry

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Slovenski trg br. 2 22 300 Stara Pazova

Viac informácií

miroslavbenka.com/

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

ART CENTRUM CHLIEB A HRY je umelecké centrum, sídli v Starej Pazove (Vojvodina, Srbsko). Produkuje divadelné projekty, audio-vizuálnu, výtvarnú a úžitkovú tvorbu aj diela iného charakteru.

Činnosť ART CENTRA CHLIEB A HRY vedená Miroslavom Benkom patrí k špičkovým umeleckým aktivitám vo Vojvodine, Srbsku a vo svete . Jeho diela sú predstavené na najznámejších festivaloch doma a v zahraničí.

ART CENTRUM CHLIEB A HRY (alebo ART CENTAR HLEBA I IGARA taktiež ART CENTER BREAD AND PLAYS) je umelecké centrum, sídli v Starej Pazove (Vojvodina, Srbsko).

info@miroslavbenka.com

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 3 90 23 000 7 500 € 2 000 €
  4.4.2022 - 20.12.2022
Vojvodina, Nový Sad, Stará Pazova, Báčsky Petrovec, Kovačica...
médiá
25 OSOBNOSTÍ (Pamäť národa)
Žiadosť číslo 1096/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
30 10 000 4 100 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Náklady na výrobu nosiča (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV)
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  7.3.2022 - 20.12.2022
Nový Sad - Stará Pazova
informácie
Jazyčné jazyky
Žiadosť číslo 1090/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
30 3 000 1 800 €
Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV)
0 €
  3.1.2022 - 20.12.2022
Nový Sad - Stará Pazova
informácie
Divadelné HRY
Žiadosť číslo 1079/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
30 10 000 1 600 €
Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV)
0 €
2021 5 325 10 300 15 480 € 7 800 €
2020 3 325 11 000 16 460 € 6 300 €
2019 2 98 1 360 6 620 € 2 100 €
2018 2 140 5 002 000 6 900 € 2 600 €
2017 2 - - 25 860 € 1 000 €
2016 4 - - 15 450 € 1 300 €
2011 4 - - 8 920 € 4 900 €
  2016-2022 25 978 5 047 660 103 190 € 28 000 € (27%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com