Slovenský kultúrno-umelecký spolok Jánošík

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Maršala Tita 5 26 362 Janošik

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Strediskom kultúrnych dianí je veľká budova Doma kultúry, v ktorej sú, okrem kinosály a miestneho spoločenstva, umiestnené aj spolok šachistov, spolok žien, spolok mladých, kancelária SKUS-u Jánošík a cafe-bar TNT.


Spolok Jánošík začal pôsobiť v roku 1991, keď prvýkrát usporiadal celomenšinovú folklórnu prehliadku Folklórny festival Tancuj, tancuj... Jeho tanečná zložka bola niekoľkokrát víťazom tohto podujatia a zvlášť boli úspešné mužská a ženská spevácka skupina, ktoré niekoľkokrát obsadili zlatú plaketu. Zo sólistiek vynikli rozhlasové speváčky Zuzana Djukićová a Katarína Mosnáková Bagľašová. Spolok vydal dva CD nosiče a organizoval aj festival sólistov Čo sa stalo v Šándore na bráne. Dlhé roky bol spolok jedinou organizáciou v dedine, ktorá zastrešuje kultúrne aktivity. Pravidelne sa zapájal a organizoval oslavy jubileí dediny a tak bolo aj naposledy v roku 2023, kedy usporiadal veľkolepý program pri príležitosti 200 výročia príchodu Slovákov do dediny. Pri tej príležitosti sa zapojil aj do organizácie nového podujatia Dvor z kukurice, ktoré bolo veľmi úspešné a ktoré plánujeme realizovať aj dobudúcna. Tiež plánujeme našu činnosť rozšíriť aj o deti, keďže na ZŠ, kde doposiaľ pôsobila detská folklórna skupina, už deti roky netancujú. Pre deti organizujeme víkendové školičky tanca a tvorivé dielničky. Okrem toho staráme sa aj o kroje, ktoré spolok vlastní a spolupracujeme s inými miestnymi organizáciami.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 2 480 300 5 520 € 1 600 €
  4.10.2024 - 6.10.2024
Jánošík, Srbsko
Kultúra
Dvor z kukurice
Žiadosť číslo 0345/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
400 100 3 670 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):120.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):70.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):50.00; Platby za odborné služby - iné - organizátor podujatia 200 eur, muzika 5-členná 250 eur. Všetci remeselníci, kuchárky a iní účinkujúci budú pracovať dobrovoľnícky (cca 30 ľudí):450.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):220.00; Ubytovanie (BV):500.00; Strava (BV):480.00; Nákup kníh a literatúry (BV):90.00; Nákup materiálov a surovín (BV):140.00; Iné - nákup stánkov a stolov na podujatie:1550.00
700 €
  28.3.2024 - 1.11.2024
Jánošík, Srbsko
Kultúra
Vznik a rozvoj tvorivej činnosti v SKUS Jánošík
Žiadosť číslo 0401/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
80 200 1 850 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - vypracovanie a nácvik novej choreografie/umeleckého programu, hudobných úprav a hudobného prednesu a pod. (BV):500.00; Platby za odborné služby - scenár a réžia divadelného diela, spracovanie hudobnej nahrávky a pod. (BV):150.00; Platby za odborné služby - iné - platby pre muzikantov:150.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio a video techniky (BV):220.00; Nákup materiálu pre ľudovoumeleckú výrobu (BV):500.00; Doprava pre účasť školiteľa/metodika na projekte (BV):180.00; Strava pre účasť školiteľa/metodika na projekte (BV):90.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):60.00
900 €
  2023 0 - - 0 € 0 €
  2022 0 - - 0 € 0 €
  2021 0 - - 0 € 0 €
  2020 0 - - 0 € 0 €
2019 2 200 3 200 2 550 € 800 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
2011 2 - - 3 130 € 1 810 €
  2016-2024 6 680 3 500 11 200 € 4 210 € (38%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com