Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy a výmena sanitárnych vybavení

 

Miesto realizácie

Nový Sad

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

80

Počet zasiahnutých

200

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

účel použita dotácie je hobľovanie a lakovanie parketovej podlahe v tanečnej sále, nová dlážka do kuchyne, ako i výmena splacovacích nádrží, sanitárií a točiek v toaletoch.

Očakávaný prínos projektu

Zrealizovaný projekt bude mať dopad na umožnenie bezproblémovej prevádzke t.j. poníži réžijné náklady, umožní dlhšiu životnosť parkiet a tým pádom aj k zlepšením podmienkám pre prácu jednotlivých sekcií v Šafáriku.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 730 € 0 € 21,63 € 8,65 € -

Žiadosť číslo 1040/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com