Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu

 

Miesto realizácie

Nový Sad

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

80

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Financovanie všetkých potrieb folklórnej sekcie SKC P.J.Šafárika (postavenie nových choreografií (pre deti, mládež a veteránov), vystúpenia čiže zájazdy (cestovné náklady), poplatky pre odborné služby pre umeleckých vedúcich, opravu krojov atd)

Očakávaný prínos projektu

Zrealizovaný projekt prispeje k umožňovaniu lepších podmienok pre nastávajúcu prácu tejto folklórnej sekcie. Tento projekt zároveň bude mať dopad na zvýšenie motivácie folklórného súboru.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2018 - 2023: 4 600 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 250 € 1 000 € 40,63 € 3,25 € 0,0238 €

Žiadosť číslo 1035/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1035/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com