Zabezpečenie notebook-a, externého hard disku a príslušenstva k fotoaparátu

 

Miesto realizácie

Nový Sad

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.3.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

80

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Účel použitia dotácie je zabezpečenie notebook-a, externého hard disku a príslušenstva k fotoaparátu.

Očakávaný prínos projektu

Zrealizovaným projektom sa prispeje lepšej práce manažmentu, um.vedúcich, divadelníkom, ale aj archivovaniu svojej činnosti celého centra.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 500 € 0 € 18,75 € 1,50 € -

Žiadosť číslo 1116/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com