Nahrávanie hudobného podkladu pod choreografie

 

Miesto realizácie

Nový Sad

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Účel použiatia dotácie je nahranie hudobných podkladov pod choreografie, viacej možností pre vystúpenie všetkých folklórnych skupín na podujatiach, kvalitnejšia prezentácia slovenskej kultúre aj v prípadoch ked orchester nie je k dispozícii.

Očakávaný prínos projektu

Tento projekt prispeje ku kvalitnejšiemu prednesu slovenských tancov a viacej možností pre vystúpenie jednotlivých pobočiek.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 350 € 700 € 235,00 € 2,35 € 0,0167 €

Žiadosť číslo 1038/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1038/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com