Údržba webovej stránke

 

Miesto realizácie

Nový Sad

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

1 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Účelom použitia dotácie je pravidelná, ročná údržba a aktualizácia webovej stránke SKC Pavla Jozefa Šafárika

Očakávaný prínos projektu

Projekt prispie k pravidelnej údržbe a aktualizácie, resp.fungovania webovej stránke Centra, ktorá zároveň predstavuje chronologický záznam aktivít centra, pritom je dvojjazičná, ktoré si široká verejnosť môže pozrieť.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2011 - 2023: 300 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 350 € 0 € 135,00 € 0,90 € -

Žiadosť číslo 1098/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com