Neváhaj, len sa hraj

 

Miesto realizácie

Nový Sad

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2022 do 31.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

25

Počet zasiahnutých

75

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Cieľom tohto projektu je prostredníctvom hry, novosadským deťom priblížiť pôvod, tradíciu, kultúru, umenie a jazyk slovenskej národnostnej menšiny.

Jeden z cieľov je animovať deti v dielňach, aby prostredníctvom folklóru, hry, piesne, príbehu spoznali tradíciu a kultúru svojich predkov, aby ju neskôr vedeli uchovávať, zveľaďovať a odovzdávať ďalej.

Očakávaný prínos projektu

Zrealizovaný projekt prispeje k šíreniu slovenskej kultúry a slovenského jazyka a zanechávaniu tradície u tých najmladších, a čo prispeje okrem iného k porozumeniu a rešpektovanie aj multikulturalizmu už od útleho veku.

Dodatočné informácie

Realizáciou tohto projektu sa chce prispieť k zachovaniu slovenskej kultúry, tradícií a zvykov. Veríme, že lásku k folklóru, jazyku, všetkým aspektom kultúry treba deťom vštepovať už od útleho veku. Preto je nesmierne dôležité animovať deti, pre ne prijateľným spôsobom - hrou a priblížiť im túto oblasť, ktorú keď spoznajú, pochopia ju a budú ju milovať. A svet zostáva na deťoch.

Keďže deti sú naša budúcnosť a láske ku kultúre sa učíme už od malička, týmto projektom poskytneme našim najmenším kreatívne, interaktívne dielne, ktoré budú mať vzdelávací charakter, teda formou zábavy a hry, nevedomí, že sa odvíja proces učenia, sa veľa naučia. O to dôležitejšie je spomenúť, že prostredníctvom takýchto workshopov si deti pravidelným dochádzaním osvojujú zvyk a postoj k svojim povinnostiam, pritom budú kvalitne tráviť voľný čas, t.j. namiesto toho, aby sedeli pri počítačoch a tabletoch, budú sa stretávať so svojimi rovesníkmi a učiť sa nové veci.

Naším cieľom je zaujať deti obsahom primeraným ich veku a neformálne, prostredníctvom socializácie s rovesníkmi pomocou workshopov, osvojiť si nové poznatky o slovenských tradíciách, folklóre, detských hrách, ľudových rozprávkach, krojoch, ale aj slovenský jazyk.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2022 - 2023: 900 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 750 € 0 € 70,00 € 23,33 € -

Žiadosť číslo 1041/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Strava (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Iné - bankové poplatky

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Koordinator aktivít spolku - od 1.2.2023 do 21.12.2023

Srbsko Populárna hudba očami mladých talentov - od 7.5.2023 do 24.12.2023

Srbsko Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov - od 1.3.2023 do 30.12.2023

Srbsko video o slovenskej tradícii v Selenči - od 1.5.2023 do 30.12.2023

Srbsko Aby nezanikla slovenská tradícia v Selenči - od 1.5.2023 do 30.12.2023

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko XIX. ročník Muzikologickej konferencie Slovenská hudba vo Vojvodine a Zborník prác z XVIII. konferencie - od 1.9.2023 do 31.12.2023

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Digitalizácia matrík vojvodinských Slovákov - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Trojhlas - dolnozemská umelecká túra - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Detské predstavenie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Pani Ministrová - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Zájazd na Festival Aničky Jurkovičovej - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Zájazd do Slovenskej Republiky - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Technické vybavenie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Nahrávanie hudobného podkladu pod choreografie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy a výmena sanitárnych vybavení - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Neváhaj, len sa hraj - od 1.2.2023 do 31.12.2023

Srbsko Údržba webovej stránke - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Zabezpečenie notebook-a, externého hard disku a príslušenstva k fotoaparátu - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Potreby ľudového orchestra SKC P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Kovačická insita - začiatky - od 1.2.2023 do 31.12.2023

Srbsko Línia (II. séria) - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Hry z batôžka - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Svetový krajanský kalendár 2023 on line vydanie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko 17.bienale slovenských výtvarníkov v Srbsku - od 1.11.2023 do 31.12.2023

Srbsko Technické vybavenie spolku - od 2.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Detské dielne o selenčskej tradícii - od 1.5.2023 do 31.12.2023

Srbsko údržba web stránky - od 2.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Smäd a Troja Jána Husárika - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Troja Jana Husarika - od 10.5.2023 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com