Retrospektíva týždňa

 

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 30.4.2023 do 17.12.2023

Oblasť

Médiá

Počet účastníkov

15

Počet zasiahnutých

9 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Zabezpečiť nerušené vysielanie obľúbenej dvojhodinovej relácie Nového Rádia Petrovec, ktorá sa vysiela už rad rokov každú nedeľu v termíne od 10. do 12.hodiny a uhradiť autorský honorár redaktorovi vysielania Miroslavovi Babiakovi , novinárovi Michalovi Francistymu a technikovi Miroslavovi Benkovi.

Očakávaný prínos projektu

Projekt sceľuje informatívny priestor Slovákov v juhobáčskom obvode, lebo vojvodinské elektronické
médiá, ktoré vysielajú v slovenskej reči, nemôžu sledovať početné aktivity slovenskej menšiny a preto je
význam okresných médií akým je Nový rádio Petrovec. Keď budú Slováci, ktorí žijú v dosahu nášho programu, vedieť o sebe viac, bude to aj podnet k ich súdržnosti, s ktorou sa v poslednom čase nemôžeme pochváliť.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2023: 4 300 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 080 € 0 € 138,67 € 0,23 € -

Žiadosť číslo 0516/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Kniha: Slováci v zahraničí - a book about Slovaks abroad - od 1.2.2024 do 10.3.2024

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Pazovský kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Ako môže krajan pomôcť v roku 2024 Slovensku zo zahraničia? - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com