VYBAVENIE KABINÉTU BIOLÓGIE, CHÉMIE A FYZIKY

 

Organizátor

Základná škola Nestora Žučného v Laliti

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Základná škola Nestora Žučného v Laliti

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 10.5.2024 do 12.8.2024

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

80

Počet zasiahnutých

160

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Ak by sme zabezpečili vybaveníe kabinetu biológie, chémie a fyziky, aby sa výučba zmodernizovala taktiež aby boli aj kvalitnejšie podmienky pre výchovno-vzdelávaciu prácu.

Charakteristika projektu

Učebňa by bola vybavená adekvátnymi vitrínami na vystavenie a primerané uskladnenie prípravkov a modelov z biológie, chémie a fyziky. Vybavením kabinetu adekvátnym nábytkom by sme pedagógom a žiakom zabezpečili príjemnú atmosféru na prácu, primeraný priestor na experimenty a primeraný prístup k zariadeniu a bezpečné miesto na skladovanie prípravkov a modelov.
Týmto projektom chceme si zadovážiť, kúpiť stoly zodpovedajúce pre pripravujúce kabinéty, sklenné skryne pre úschov učebných a didaktických pomôcok, ktoré sa teraz nachádzaju v neadekvatných priestoroch. lap top a projektor nám je nevyhnutný pre projekcije experimentov, na prezentáciu v postupe spracovania experimentov. Vhodné priestory na tieto kabinéty máme, iba čo ešte nie sú adekvatne upravené.

Očakávaný prínos projektu

Učebňa by bola vybavená adekvátnymi vitrínami na vystavenie a primerané uskladnenie prípravkov a modelov z biológie, chémie a fyziky. Vybavením kabinetu adekvátnym nábytkom by sme pedagógom a žiakom zabezpečili príjemnú atmosféru na prácu, primeraný priestor na experimenty a primeraný prístup k zariadeniu a bezpečné miesto na skladovanie prípravkov a modelov.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 165 € 3 000 € 64,56 € 32,28 € 0,0714 €

Žiadosť číslo 0438/RS/2024 (R): Podporená

Požadované položky: Doprava (BV):148.00; Nákup nábytku a zariadenia tried (BV):3299.00; Nákup učebných a didaktických pomôcok (BV):199.00; Nákup technického vybavenia (BV):1489.00; Iné - bankové poplatky:30.00

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0438/RS/2024

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Kreaktívne učenie - revitalizácia kabinetov - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Krajanský dvor na Detve na Krajanskej nedeli - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko V tom Petrovci je ... - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko Dve knihy k jubileu - od 3.6.2024 do 6.8.2024

Srbsko VYBAVENIE KABINÉTU BIOLÓGIE, CHÉMIE A FYZIKY - od 10.5.2024 do 12.8.2024

Srbsko Nákup plastových okien - od 1.7.2024 do 29.8.2024

Srbsko Z prameňov literatúry - od 4.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Dokumentácia po ruke - od 17.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Kopírka pre školu - od 1.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Knihy pre deti - od 3.6.2024 do 1.10.2024

Srbsko Nákup technického vybavenia - od 1.6.2024 do 30.10.2024

Srbsko Skvalitnenie práce na predĺženom pobyte - od 13.5.2024 do 12.11.2024

Srbsko Učebné a didaktické pomôcky v slovenskom jazyku - od 14.4.2024 do 19.11.2024

Srbsko Prvý krát s otcom na ranné bohoslužby - od 21.5.2024 do 25.11.2024

Srbsko Mobilná digitálna učebňa pre prvý stupeň - od 20.4.2024 do 26.11.2024

Srbsko Moderná škola - veselé okná a príjemné prostredie pre žiakov - od 14.5.2024 do 27.11.2024

Srbsko Nové básnické zbierky - od 1.6.2024 do 29.11.2024

Srbsko Narodný kalendár 2025 - ročenka - 104 - od 8.1.2024 do 2.12.2024

Srbsko Predstavenie o múdrom kráľovi a romaznanej princeznej - od 15.5.2024 do 10.12.2024

Srbsko Vybavenie školy digitálnym fotoaparátom s bleskom - od 19.5.2024 do 10.12.2024

Srbsko Rozospievaná mládež - od 15.5.2024 do 10.12.2024

Srbsko Žiacke ihrisko - od 20.5.2024 do 10.12.2024

Srbsko Modernizácia vzdelávaco-výchovnej práce v slovenskom jazyku - od 15.5.2024 do 11.12.2024

Srbsko Oddychová miestnost´pre žiakov ktorí vyučbu sledujú podľa individualného vzdelávacieho plánu - od 14.5.2024 do 12.12.2024

Srbsko Detské divadelné predstavenie "Veveričky" - od 1.3.2024 do 15.12.2024

Srbsko Modernizácia školskej jedálne - od 3.6.2024 do 16.12.2024

Srbsko Modernizácia školskej knižnice - od 22.5.2024 do 17.12.2024

Srbsko Školský časopis OÁZA - od 20.6.2024 do 23.12.2024

Srbsko Mladí herci 2024 - od 10.5.2024 do 23.12.2024

Srbsko Tancuj tancuj 2024 - od 10.5.2024 do 23.12.2024

Srbsko Vydávanie školského multimediálneho časopisu 2024 - od 1.6.2024 do 23.12.2024

Srbsko Nákup nábytku - od 3.6.2024 do 23.12.2024

Srbsko Učebňa na otvorenom - od 3.6.2024 do 23.12.2024

Srbsko Nový život- časopis pre literatúru a kultúru - od 8.1.2024 do 24.12.2024

Srbsko Rovina - slovenský magazín - od 15.1.2024 do 24.12.2024

Srbsko Dotlač publikácií z edície Storočnica - od 3.6.2024 do 27.12.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Revitalizácia webového portálu Slovenského vydavateľského centra - od 21.3.2024 do 31.12.2024

Srbsko Zornička - od 1.4.2024 do 31.12.2024

Srbsko Mládežnícky časopis Vzlet - od 10.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Produkcia vysielania Hlasu ľudu - od 21.3.2024 do 31.12.2024

Srbsko Hlas ľudu online - od 1.5.2024 do 31.12.2024

Srbsko Monografia 80 rokov Hlasu ľudu - od 22.3.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com