Škola kreslenia pre deti

 

Organizátor

Združenie petrovských výtvarných umelcov

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 3.2.2024 do 12.10.2024

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

100

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Doplnkové vzdelávanie detí vo výtvarnom umení ktoré pomáha talentovaním deťom rozvíjať talent, kreativitu a tvorivosť.

Charakteristika projektu

Škola kreslenia pre deti je zameraná na talentovanídeti ktoré v základnej školy nemaju doplnkové hodiny aby zdokonaľovali svoj talent. Deti prihlasujú rodičia. Do doplnkovej školy sa môžu prihlásiť všetky deti bez ohľadu na národnú príslušnosť, v našom prípade že žijeme v prevažne Slovenskom prostredí do školi sa zapojili iba slovenské deti. Škola je podelená do dvoch vekových skupín. 10 detí vo veku 5-10 rokov a 10 detí 11 - 15 rokov. Edukácia trvá sobotou 2 h pre každú skupinu osobitne od februára do júna 2024 roku. Každá skupinka detí bude mať 80 hodín rozvíjacieho doplnkového vzdelávnia. S detmi budú pracovať 4 výtvarníci s nášho združenia Ana Legíňová vedúca projektu :Kresby cedruzka uhlík, tuš a maľovanie akrilom, Tatiana Milina Turanová technika akvarel, Mária Struhárová konbinovaná technika, Dajana Ilicova, študentka a asistentka pre každú techniku. Zakončenie školy bude kulminované výstavou prác detí s každej techniky - 3 techniky kreslenia ( ceruzka, uhlík a tuš) a 3 techniky maľovania ( akvarel, akril a kombinovaná technika).Deťomudelíme DIPLOM o absolvovaní 6 výtvarných tecník a tlačením katalogom a pozvankou k výstave Detská maliarska paleta ktorá bude otvorená počas zaznamenávania Detskího týždňa. Do projektu sú zapojení : Fotograf ( fotodokumentácia prebiehania školenia, otváranie výstavy), a členovia Anna Sruhárová, Ivana Struhárová a Anna Ilicova ( zámeny v prípade ochorenia alebo znemožnenia niektorej z výtvarníčok ktoré pracujú s detmi.

Očakávaný prínos projektu

Noví mladí členovia, zapíjanie detí do verejného výtvarního života na územi Báčsko Petorvskej obce , zviditeľňovanie mladých talentovaných detí vo výtvarnom umení a ako najdvoležitejšie práca na udržiavaniu činnosti nášho združenia.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 400 € 1 200 € 48,00 € 24,00 € 0,0286 €

Žiadosť číslo 0115/RS/2024 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - Zmluva o poskitnutích službách , škola kreslenia 1 h úhrada pre školiteľév 10 e, pre asistentku 1 h - 5 eur. Kreslenie : február, marec, april -160h x 3 mesiace), (akvarel 160 h v mesiaci máj ), (kombinovana technika 160 h v júni ) ( akril 16h mesiac jul)
suhrne 960 e pre honorár pre školiteľov. 480 eur pre asistentku, honorar pre fotografa 160 eur.:1600.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):200.00; Iné - výtvarnícky matriál ( blok pre kresby, ceruzky, uhlík, tuš, maliarske plátno, papier pre akvarel, akvarelové farby, akrilové farby, rámiky pre práce.:600.00

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0115/RS/2024

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Srbsko NÁKUP TECHNICKÉHO VYBAVENIA PRE MATERSKÚ ŠKOLU - od 9.5.2024 do 25.7.2024

Srbsko NASTAVENIE VÍDEO DOHĽADU PRE DEDINU - od 20.5.2024 do 26.7.2024

Srbsko Organizácia podujatia Svadba voľakedy a dnes - od 17.6.2024 do 27.7.2024

Srbsko Nákup materiálno - technického vybavenia pre SKOS Erdevík - od 1.7.2024 do 30.7.2024

Srbsko Kreaktívne učenie - revitalizácia kabinetov - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Vybudovanie knižnice a kútika pre deti a mládež vo Vojlovici - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Krajanský dvor na Detve na Krajanskej nedeli - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Svet Jána Glózika - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko V tom Petrovci je ... - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko Nové choreografie pre tanečné skupiny - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko "ŠKOLA MLADÝCH ŠTÚROVCOV" - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko Komunita na kolesách - YMCA letný tábor - od 15.7.2024 do 2.8.2024

Srbsko Matičný turnaj v malom futbale o putovný pohár Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku - od 20.7.2024 do 3.8.2024

Srbsko Dve knihy k jubileu - od 3.6.2024 do 6.8.2024

Srbsko VYBAVENIE KABINÉTU BIOLÓGIE, CHÉMIE A FYZIKY - od 10.5.2024 do 12.8.2024

Srbsko Nákup krojového vybavenia - od 15.5.2024 do 15.8.2024

Srbsko Nákup zrkadlovej steny - od 15.5.2024 do 15.8.2024

Srbsko Nákup plastových okien - od 1.7.2024 do 29.8.2024

Srbsko Dobrodružstvá žabky Ľubky a bociana Jána - od 1.7.2024 do 30.8.2024

Srbsko Letný tábor pre deti v Jánošíku a putovná výtvarná škola - od 1.7.2024 do 31.8.2024

Srbsko Krajanský dvor - Účasť Súdiovcov na kultúrno umeleckých programoch počas festivalu Podpolianske slávnosti v Detve. - od 1.7.2024 do 31.8.2024

Srbsko Zabezpečenie menšieho cimbala pre Orchestrík Komorného zboru Zvony - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Aktívne leto pre mladých hudobníkov a spevákov 2024 - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Nákup mikrofónov pre orchester Komorného zboru Zvony - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Kúpa fotoaparátu - kameri - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ KOLONIA KULPÍN - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Podpora zápisu slovenských detí do slovenských oddelení na základných školách v Srbsku v školskom roku 2024/2025 - od 1.3.2024 do 1.9.2024

Srbsko Zabezpečenie kopírky pre zveľadenie pravidelnej činnosti školy - od 15.7.2024 do 2.9.2024

Srbsko Inscenácia Ecce homo! – Ajhľa, človek! - od 1.6.2024 do 21.9.2024

Srbsko Z prameňov literatúry - od 4.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Prezentácia činnosti selenčského spolku v zahraničí - od 1.7.2024 do 30.9.2024

Srbsko Kopírka pre školu - od 1.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Ozvučenie kostola CZ SEAVC v Selenči - od 11.3.2024 do 30.9.2024

Srbsko Prezentácia ľudovej kultúry - od 20.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Dokumentácia po ruke - od 17.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Nábor žiakov do slovenských tried - od 15.4.2024 do 30.9.2024

Srbsko Knihy pre deti - od 3.6.2024 do 1.10.2024

Srbsko "Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane" - Edukativno rekreačný tábor pre deti a mládež - od 26.3.2024 do 1.10.2024

Srbsko Spoznavanie vlasti svojich predkov - od 27.3.2024 do 1.10.2024

Srbsko Škola kreslenia pre deti - od 3.2.2024 do 12.10.2024

Srbsko Účasť žiakov a učiteľov na spoločných dolnozemských projektoch - od 2.4.2024 do 19.10.2024

Srbsko Nákup kníh, názorných učebných pomôcok a predplatné na odborný a detské časopisy pre slovenské materské školy vo Vojvodine - od 15.2.2024 do 20.10.2024

Srbsko ABC Kovačické insitné umenie - od 9.5.2024 do 20.10.2024

Srbsko Dielne úpravy krojov - škrobenie bielych sukieň, žehlenie, šitie - od 15.7.2024 do 21.10.2024

Srbsko Učasť na Medzinárodnom a celoslovenskom festivale umeleckého prednesu žien Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni - od 25.5.2024 do 25.10.2024

Srbsko Príspevok Spolku Sv. Vojtecha odhaleniu, zviditeľneniu a školeniu nefirmovaných výtvarných umelcov - od 1.4.2024 do 29.10.2024

Srbsko Nákup technického vybavenia - od 1.6.2024 do 30.10.2024

Srbsko Digitálne interaktívne pomôcky pre materské školy vo Vojvodine - od 1.2.2024 do 30.10.2024

Srbsko Divadelné predstavenie ZEM - od 1.7.2024 do 31.10.2024

Srbsko Hudobná úprava piesní Rii Ferčákovej - od 30.6.2024 do 31.10.2024

Srbsko Skvalitnenie podmienok života Slovákov v SEAVC Padina. - od 1.7.2024 do 31.10.2024

Srbsko Obnovenie náhrobného kameňa Karolovi Medveckému - od 27.3.2024 do 31.10.2024

Srbsko Po stopách naších predkov - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Letná škola remesiel pre dospelých - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Zabezpečenie technického vybavenia v dome kultúry v Selenči - od 26.2.2024 do 31.10.2024

Srbsko Kniha Jazykové omyly 5 - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Vydávanie knihy Matica nám chráni tradície - od 1.4.2024 do 31.10.2024

Srbsko Nahrávanie CD nosiča - od 1.5.2024 do 1.11.2024

Srbsko Vznik a rozvoj tvorivej činnosti v SKUS Jánošík - od 28.3.2024 do 1.11.2024

Srbsko Študijná návšteva materskej školy v Martine - od 15.1.2024 do 10.11.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com