Prezentácia ľudovej kultúry

 

Miesto realizácie

ZŠ a Dom kultúry v Selenči

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 20.6.2024 do 30.9.2024

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

110

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Podpora na realizáciu kreatívnych dielní pre deti školského veku na prezentáciu slovenskej ľudovej kultúry so špecifikáciu na selenčské svadobné zvyky a selenčský kroj počas 3. ročníka detskej folklornej prehliadky Folkloriny v Selenči.

Charakteristika projektu

Prezentácia slovenského ľudového odvu s obliekaním mladuchy do kraja a výrobou svadobnej palice- kyjáčka pre každý zo zúčastnených súborov sa realizuje počas 3. ročníka detskej folklórnej prehliadky Folkloriny zo Selenče, ktorá je naplánovaná na 13.-14.09.2024. Pri realizácii projektu TV nahrá kompletné obliekanie nevesty do kroja, nevesta sa oblečie za prítomnosti detí na samotnej dielne s poznámkami o samotnom kroji, párte a o tom, kedy sa nosí. V pokračovaní dielne sa vyrobia svadobné palice - kajačky, ktorými sa dodnes pozíva v Selenči na svadbu. Odprezentuje sa rozdiel v kijačku u katolíkov a u evanjelikov, prednesie sa vinš, ktorým sa na svadbu pozíva. Každý detský súbor si svoju svadobnú palicu zoberie na pamiatku do spolku.
Na projekte sa zúčastnia deti zo Selenče, Pivnice, Báčskeho Petrovca, Starej Pazovy, Iloku /Chorvátsko/ Nadlaku /Rumunsko/ a Pukanca /Slovenská republika/. Projekt nahrá aj TV Petrovec a bude vysielaní vrámci ich informatívnych vysielaní a na stránke KUS Jána Kollára ako video.

Očakávaný prínos projektu

- zviditeľní sa činnosť Združenia a odprezentuje slovenský ľudový odev a časť zvyku v Selenči. Obliekanie nevesty do kroja pred svadbou je aktuálne v Selenči dodnes.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 040 € 750 € 36,73 € 4,04 € 0,0179 €

Žiadosť číslo 0286/RS/2024 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):80.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):250.00; Platby za odborné služby - iné - vedenia dielní, obliekanie nevesty s prenájmom kroja:200.00; Ubytovanie (BV):750.00; Strava (BV):1300.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):80.00; Ocenenia (BV):850.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):500.00; Iné - bankové poplatky:30.00

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0286/RS/2024

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Dobrodružstvá žabky Ľubky a bociana Jána - od 1.7.2024 do 30.8.2024

Srbsko Letný tábor pre deti v Jánošíku a putovná výtvarná škola - od 1.7.2024 do 31.8.2024

Srbsko Kúpa fotoaparátu - kameri - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Inscenácia Ecce homo! – Ajhľa, človek! - od 1.6.2024 do 21.9.2024

Srbsko Prezentácia činnosti selenčského spolku v zahraničí - od 1.7.2024 do 30.9.2024

Srbsko Prezentácia ľudovej kultúry - od 20.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Obnovenie náhrobného kameňa Karolovi Medveckému - od 27.3.2024 do 31.10.2024

Srbsko Vznik a rozvoj tvorivej činnosti v SKUS Jánošík - od 28.3.2024 do 1.11.2024

Srbsko Zabezpečenie techniky pre KUS Zvolen - od 1.7.2024 do 30.11.2024

Srbsko Výtvarná kolónia NAK 2024 - od 1.7.2024 do 30.11.2024

Srbsko Prínos Združenia pre zachovanie kultúry, tradícii a umenia Selenča k úspešnej organizácii II medzinárodnej konferencii „Kultúrna krajina Báču“ - od 1.2.2024 do 30.11.2024

Srbsko Zachovajme si slovenské kroje od zabudnutia - od 8.3.2024 do 30.11.2024

Srbsko Dokumentácia a digitalizácia odevných predmetov tradičnej kultúry v obci Aradáč (Srbsko) - od 1.6.2024 do 30.11.2024

Srbsko Čajakovská rodina a dolnozemskí Slováci - od 7.7.2024 do 30.11.2024

Srbsko Tradičný odev najstaršej generácie žien v obci Selenča - od 1.6.2024 do 30.11.2024

Srbsko Línia (3. séria) - od 1.7.2024 do 12.12.2024

Srbsko Program hosťovania Slovenského vojvodinského divadla - od 3.6.2024 do 16.12.2024

Srbsko Tóny cimbalu - tvorivá dielňa pre deti - od 19.3.2024 do 19.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár-ročenka - od 8.1.2024 do 24.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendar on line 2025 - od 8.1.2024 do 24.12.2024

Srbsko Monografia 50 ROKOV DETVANA - od 1.3.2024 do 25.12.2024

Srbsko Kultúrne podujatia v organizácii KUS Jána Kollára zo Selenče - od 26.2.2024 do 29.12.2024

Srbsko Divadelné predstavenie: MILÁŠIK - od 29.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nová slovenská vojvodinská dráma III, 2014-2024 , prvá fáza - od 1.2.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nahrávanie CD Nosiča pod názvom Pokoj Vám - od 1.5.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nákup technického vybavenia - od 1.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nahrávanie CD nosiča pod názvom Studená rosička - od 1.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Insitný svet Kovačice - od 1.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Mapa kovačické insití - od 15.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nahrávanie CD k 50 výročiu spolku Detvan Pančevo - Vojlovica - od 15.5.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com