Nákup mikrofónov pre orchester Komorného zboru Zvony

 

Organizátor

Komorný zbor Zvony

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Belehrad

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.6.2024 do 31.8.2024

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

30

Počet zasiahnutých

10 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Nákup mikrofónov pre orchester Komorného zboru Zvony.

Charakteristika projektu

Kúpov mikrofónov pre orchester Komorného zboru Zvony plánujeme dlhodobo doriešiť doteraz nedostatočne silno ozvučené vystúpenia orchestra vo veľkých zatvorených priestoroch, ako aj vystúpenia na otvorenom. Zabezpečením mikrofónov ktoré sa daju namontovať na nástroje, umožníme kvalitné znenie orchestra a v ňom šiestich obligátnych nástrojov: prvé husle, druhé husle. viola, harmonika, gitara a kontrabas.

Očakávaný prínos projektu

Doriešenie kvalitného ozvučovania členov orchestra. Uľahčená a skvalitnená práca ansámbla.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 500 € 1 000 € 50,00 € 0,15 € 0,0238 €

Žiadosť číslo 0046/RS/2024 (R): Podporená

Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV):1500.00

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0046/RS/2024

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com