Nákup kníh, názorných učebných pomôcok a predplatné na odborný a detské časopisy pre slovenské materské školy vo Vojvodine

 

Miesto realizácie

Materské školy so slovenskou vyučovacou rečou vo Vojvodine ktoré pôsobia v prostrediach: Aradáč, Jánošík, Kovačica, Padina, Stará Pazova, Lug, Erdevík, Silbaš, Laliť, Pivnica, Selenča, Báčsky Petrovec, Kulpín, Hložany, Kysáč.

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 15.2.2024 do 20.10.2024

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

300

Počet zasiahnutých

450

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Celoročné predplatné na detské a odborný časopis :Včielka, Adamko, Zvonček, Enviráčik, Vrabček a Predškolská výchova. Nákup detskej literatúry, rozprávkových kníh a encyklopédii. Nákup názornej didaktickej pomôcke - Môj kalendár. Propagácia úradu - nákup darčekových tašiek s logom ÚSŽZ Preprava produktov zo Slovenskej republiky. Bankové poplatky.

Charakteristika projektu

Zabezpečiť učiteľkám materských škôl so slovenskou vyučovacou rečou vo Vojvodine a deťom, detskú literatúru, detské a odborné časopisy. Učiteľky ziskaju možnosť čerpať nové obsahy pre prácu s deťmi a obohatia náplň vzdelávacich činnosti, čím prispeju k rozvoju, zachovaniu a pestovaniu materinského slovenského jazyka a komunikačných schopností predškolských detí. Názorné učebné pomôcky pomôžu ľahšie pochopiť plánované učivo deťmi.

Projekt zabezpečí nasledovné produkty každej z dole uvedených predškolských ustanovizniach (sekcia "Ďalšie inštitúcie"):

1. Nástenná didaktická pomôcka – Môj kalendár
https://www.stiefel.sk/e-5145-moj-kalendar---modry

2. Knihy, encyklopédie, leporelá
https://www.vnimavedeti.sk/p/715/mia-v-meste
https://www.vnimavedeti.sk/p/1634/hravo-zdravo?pp=0d3180d6
https://www.vnimavedeti.sk/p/851/hovoriace-pero-v500
https://www.vnimavedeti.sk/p/2088/moj-velky-atlas-zvierat?pp=0d3180d6
https://www.vnimavedeti.sk/p/1648/moje-prve-farby?pp=0d3180d6
https://www.vnimavedeti.sk/p/1647/moje-prve-tvary?pp=0d3180d6
https://www.vnimavedeti.sk/p/1646/moje-prve-protiklady?pp=0d3180d6
https://www.vnimavedeti.sk/p/2975/pracovny-zosit-predskolaka-tri-prasiatka?pp=0d3180d6

3. Detské časopisy
https://www.distribuciacasopisov.sk/produkty/materske-skoly/adamko/
https://www.distribuciacasopisov.sk/produkty/materske-skoly/vcielka/
https://www.distribuciacasopisov.sk/produkty/materske-skoly/vrabcek/
https://www.distribuciacasopisov.sk/produkty/materske-skoly/zvoncek-s-prazdninovym-magazinom-2023-2024/

4. Odborný časopis pre potreby združenia
https://www.distribuciacasopisov.sk/produkty/materske-skoly/predskolska-vychova/

Očakávaný prínos projektu

Projektom zakúpená detská literatúra, časopisy a názorná učebná pomôcka - Môj kalendár, budu nápomocné deťom, učiteľkám a aj rodičom v rozvoji komunikačných kompetencii detí a zachovávaní slovenskej materinskej reči vo viac jazykovom prostredí. Poslaním žiadateľa je sústavné zasadzovanie sa za účelové, stimulujúce a obsahovo bohaté prostredie pre pobyt detí v materských školách, odovzdaním zakúpených produktov do materských škôl so slovenskou vyučovacou rečou vo Vojvodine sa k tomu značne prispeje a zveľadí.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 873 € 1 300 € 12,91 € 8,61 € 0,0310 €

Žiadosť číslo 0388/RS/2024 (R): Podporená

Požadované položky: Predplatné periodickej tlače v slovenskom jazyku (BV):1306.80; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):80.00; Nákup kníh a literatúry (BV):1551.00; Nákup učebných a didaktických pomôcok (BV):720.00; Iné - 140.00 eur - Preprava produktov (Bratislava - Báčsky Petrovec) - preberanie sa vykoná na kvartálnej báze podľa dohody s dodávateľom. Väčšina produktov (kalendár, knihy a časť časopisov) sa prevezie osobným autom, kým preprava zvyšných časopisov sa bude konať zdarma (podľa dohody s prepravcami).

75.00 eur - Bankové poplatky.:215.00

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0388/RS/2024

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Srbsko NÁKUP TECHNICKÉHO VYBAVENIA PRE MATERSKÚ ŠKOLU - od 9.5.2024 do 25.7.2024

Srbsko NASTAVENIE VÍDEO DOHĽADU PRE DEDINU - od 20.5.2024 do 26.7.2024

Srbsko Organizácia podujatia Svadba voľakedy a dnes - od 17.6.2024 do 27.7.2024

Srbsko Nákup materiálno - technického vybavenia pre SKOS Erdevík - od 1.7.2024 do 30.7.2024

Srbsko Kreaktívne učenie - revitalizácia kabinetov - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Vybudovanie knižnice a kútika pre deti a mládež vo Vojlovici - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Krajanský dvor na Detve na Krajanskej nedeli - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Svet Jána Glózika - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko V tom Petrovci je ... - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko Nové choreografie pre tanečné skupiny - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko "ŠKOLA MLADÝCH ŠTÚROVCOV" - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko Komunita na kolesách - YMCA letný tábor - od 15.7.2024 do 2.8.2024

Srbsko Matičný turnaj v malom futbale o putovný pohár Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku - od 20.7.2024 do 3.8.2024

Srbsko Dve knihy k jubileu - od 3.6.2024 do 6.8.2024

Srbsko VYBAVENIE KABINÉTU BIOLÓGIE, CHÉMIE A FYZIKY - od 10.5.2024 do 12.8.2024

Srbsko Nákup krojového vybavenia - od 15.5.2024 do 15.8.2024

Srbsko Nákup zrkadlovej steny - od 15.5.2024 do 15.8.2024

Srbsko Nákup plastových okien - od 1.7.2024 do 29.8.2024

Srbsko Dobrodružstvá žabky Ľubky a bociana Jána - od 1.7.2024 do 30.8.2024

Srbsko Letný tábor pre deti v Jánošíku a putovná výtvarná škola - od 1.7.2024 do 31.8.2024

Srbsko Krajanský dvor - Účasť Súdiovcov na kultúrno umeleckých programoch počas festivalu Podpolianske slávnosti v Detve. - od 1.7.2024 do 31.8.2024

Srbsko Zabezpečenie menšieho cimbala pre Orchestrík Komorného zboru Zvony - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Aktívne leto pre mladých hudobníkov a spevákov 2024 - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Nákup mikrofónov pre orchester Komorného zboru Zvony - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Kúpa fotoaparátu - kameri - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ KOLONIA KULPÍN - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Podpora zápisu slovenských detí do slovenských oddelení na základných školách v Srbsku v školskom roku 2024/2025 - od 1.3.2024 do 1.9.2024

Srbsko Zabezpečenie kopírky pre zveľadenie pravidelnej činnosti školy - od 15.7.2024 do 2.9.2024

Srbsko Inscenácia Ecce homo! – Ajhľa, človek! - od 1.6.2024 do 21.9.2024

Srbsko Z prameňov literatúry - od 4.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Prezentácia činnosti selenčského spolku v zahraničí - od 1.7.2024 do 30.9.2024

Srbsko Kopírka pre školu - od 1.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Ozvučenie kostola CZ SEAVC v Selenči - od 11.3.2024 do 30.9.2024

Srbsko Prezentácia ľudovej kultúry - od 20.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Dokumentácia po ruke - od 17.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Nábor žiakov do slovenských tried - od 15.4.2024 do 30.9.2024

Srbsko Knihy pre deti - od 3.6.2024 do 1.10.2024

Srbsko "Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane" - Edukativno rekreačný tábor pre deti a mládež - od 26.3.2024 do 1.10.2024

Srbsko Spoznavanie vlasti svojich predkov - od 27.3.2024 do 1.10.2024

Srbsko Škola kreslenia pre deti - od 3.2.2024 do 12.10.2024

Srbsko Účasť žiakov a učiteľov na spoločných dolnozemských projektoch - od 2.4.2024 do 19.10.2024

Srbsko Nákup kníh, názorných učebných pomôcok a predplatné na odborný a detské časopisy pre slovenské materské školy vo Vojvodine - od 15.2.2024 do 20.10.2024

Srbsko ABC Kovačické insitné umenie - od 9.5.2024 do 20.10.2024

Srbsko Dielne úpravy krojov - škrobenie bielych sukieň, žehlenie, šitie - od 15.7.2024 do 21.10.2024

Srbsko Učasť na Medzinárodnom a celoslovenskom festivale umeleckého prednesu žien Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni - od 25.5.2024 do 25.10.2024

Srbsko Príspevok Spolku Sv. Vojtecha odhaleniu, zviditeľneniu a školeniu nefirmovaných výtvarných umelcov - od 1.4.2024 do 29.10.2024

Srbsko Nákup technického vybavenia - od 1.6.2024 do 30.10.2024

Srbsko Digitálne interaktívne pomôcky pre materské školy vo Vojvodine - od 1.2.2024 do 30.10.2024

Srbsko Divadelné predstavenie ZEM - od 1.7.2024 do 31.10.2024

Srbsko Hudobná úprava piesní Rii Ferčákovej - od 30.6.2024 do 31.10.2024

Srbsko Skvalitnenie podmienok života Slovákov v SEAVC Padina. - od 1.7.2024 do 31.10.2024

Srbsko Obnovenie náhrobného kameňa Karolovi Medveckému - od 27.3.2024 do 31.10.2024

Srbsko Po stopách naších predkov - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Letná škola remesiel pre dospelých - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Zabezpečenie technického vybavenia v dome kultúry v Selenči - od 26.2.2024 do 31.10.2024

Srbsko Kniha Jazykové omyly 5 - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Vydávanie knihy Matica nám chráni tradície - od 1.4.2024 do 31.10.2024

Srbsko Nahrávanie CD nosiča - od 1.5.2024 do 1.11.2024

Srbsko Vznik a rozvoj tvorivej činnosti v SKUS Jánošík - od 28.3.2024 do 1.11.2024

Srbsko Študijná návšteva materskej školy v Martine - od 15.1.2024 do 10.11.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com