Učasť na Medzinárodnom a celoslovenskom festivale umeleckého prednesu žien Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni

 

Organizátor

Asociácia slovenských spolkov žien

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Stará Ľubovňa, Slovenská republika.

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 25.5.2024 do 25.10.2024

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

15

Počet zasiahnutých

60

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Zabezpečenie cestovných nákladov účasti na celoslovenskom festivale umeleckého prednesu žien v Starej Ľubovni, Slovenská republika.

Charakteristika projektu

V rámci aktivít zachovania slovenského jazyka, slovenskej literatúry a propagácie čítania slovenskej literatúry, Asociácia slovenských spolkov žien pripráva a realizuje recitačnú súťaž pre ženy nad 16 rokov.
Recitačná súťaž prebieha v Bácskom Petrovci v stredisku Matice slovenskej v Srbsku, alebo v inom prostredí na návrh spolkov, členiek Asociácie.
Na súťaži v prednese poézie a prózy sa zúčastňujú recitátorky zo všetkých regiónov Vojvodiny (Báčky, Banátu a Sriemu).
Najlepšie štyri recitátorky ktoré hodnotí odborná porota, predstavujú Asociáciu na Našej Vansovej Lomničke v Starej Ľubovni. Je to zároveň odmena recitátorkám a pre Asociáciu je to prezentácia činnosti Asociácie na zachovaní slovenského jazyka a literatúry v Srbsku.
Priebeh podujatia v Starej Ľubovni:
Plánovaný príchod do Starej Ľubovne je každoročne v piatok (v tento rok 11.10.2024) do 12,00 hod. Program sa začína o 14,00 hod do 18,00 hod. a pokračuje v sobotu od 8,00 hod do 15,00 hod. V piatok po oficiálnej časti programu, Ľubovnianske osvetové stredisko pripravuje zaujímavý kultúrno-umelecký program pre všetky účastníčky.
Recitátorky sa súťažia v prednese poézie a prózy. Po ukončení oficiálneho programu, naša delegácia tradične navštívi Ľubovniansky hrad a Ľubovniansky skansen. Odchod zo Starej Ľubovne sa plánuje na sobotu, ( v roku 2024 to bude 12.10.) o 18,00 hod.
Na podujatí sa zúčastňuje orientačne okolo 30-35 recitátoriek a odhadom asi 20-30 divákov. Všetky údaje o podujatí sa môžu pozrieť na oficiálnej stránke mesta Stará Ľubovňa.
Je to dvojdňová aktivita a prievoz (auto alebo kombi) si prenajímame. Ubytovanie a stravovanie pre našu delegáciu zabezpečuje Mesto Stará Ľubovňa - Ľubovnianske osvetové stredisko.
Tradične Asociáciu zastupujú 4 recitátorky, keď je možnosť, tak 2 s prednesom poézie a 2 s prednesom prózy. To nie je vždy tak ideálne, lebo naše recitátorky súťažia u nás doma, a odborná porota ( v zložení učiteliek slovenčiny a odborníkov v oblasti herectva) navrhujú prednesy ktoré nás budú prezentovať na Našej Vansovej Lomničke v Starej Ľubovni. Keď je možnosť (ohľadom prievozu) so 4 recitátorkami ide aj 1 predstaviteľka Asociácie (členka správnej alebo dozornej rady ako sprievod). Na súťaži nás predstavujú víťazky súťaže u nás, takže Asociáciu predstavujú prevažne iné recitátorky, iba niekedy sa stane že niektoré z nich idú dva alebo viackrát. Každoročne sa tešíme z ich úspechu, lebo evidentne aspoň jedna z nich, niekedy aj 2 alebo 3, nás potešia s niektorým z ocenením.
Recitačnú súťaž u nás organizujeme koncom leta (august - september) v Matičnom dome v B. Petrovci alebo v niektorom slovenskom spolku, ak vyjadria žiadosť písomne na správnu radu Asociácie. Teraz sme už poslali výzvy všetkým slovenským spolkom žien, aby informovali recitátorky z ich prostredia a prihlásili ich vedeniu Asociácie. Na recitačnej súťaži u nás v Srbsku sa zúčastňuje 12- 15 recitátoriek a odhadom asi toľko divákov. Údaje a fotografie z podujatia v Srbsku a v Starej Ľubovni sa môžu pozrieť na oficiálnej stránke Asociácie: www.assz.org.rs

Očakávaný prínos projektu

Recitáčné súťaže, vlastne prednes slovenskej poézie a prózy žien organizujeme z dôvodu zachovania slovenského jazyka a literatúry, spisovnej slovenčiny medzi ľudom v slovenských prostrediach v Srbsku.
Je to podpora ženám ktoré rada recitujú, je to možnosť spolupráce Asociácie slovenských spolkov žien a Únie žien v Starej Ľubovni a je to krásna družba žien ktoré majú blízko k peknému slovu.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 000 € 400 € 66,67 € 16,67 € 0,0095 €

Žiadosť číslo 0575/RS/2024 (R): Podporená

Požadované položky: Doprava (BV):1000.00

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0575/RS/2024

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Srbsko NÁKUP TECHNICKÉHO VYBAVENIA PRE MATERSKÚ ŠKOLU - od 9.5.2024 do 25.7.2024

Srbsko NASTAVENIE VÍDEO DOHĽADU PRE DEDINU - od 20.5.2024 do 26.7.2024

Srbsko Organizácia podujatia Svadba voľakedy a dnes - od 17.6.2024 do 27.7.2024

Srbsko Nákup materiálno - technického vybavenia pre SKOS Erdevík - od 1.7.2024 do 30.7.2024

Srbsko Kreaktívne učenie - revitalizácia kabinetov - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Vybudovanie knižnice a kútika pre deti a mládež vo Vojlovici - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Krajanský dvor na Detve na Krajanskej nedeli - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Svet Jána Glózika - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko V tom Petrovci je ... - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko Nové choreografie pre tanečné skupiny - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko "ŠKOLA MLADÝCH ŠTÚROVCOV" - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko Komunita na kolesách - YMCA letný tábor - od 15.7.2024 do 2.8.2024

Srbsko Matičný turnaj v malom futbale o putovný pohár Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku - od 20.7.2024 do 3.8.2024

Srbsko Dve knihy k jubileu - od 3.6.2024 do 6.8.2024

Srbsko VYBAVENIE KABINÉTU BIOLÓGIE, CHÉMIE A FYZIKY - od 10.5.2024 do 12.8.2024

Srbsko Nákup krojového vybavenia - od 15.5.2024 do 15.8.2024

Srbsko Nákup zrkadlovej steny - od 15.5.2024 do 15.8.2024

Srbsko Nákup plastových okien - od 1.7.2024 do 29.8.2024

Srbsko Dobrodružstvá žabky Ľubky a bociana Jána - od 1.7.2024 do 30.8.2024

Srbsko Letný tábor pre deti v Jánošíku a putovná výtvarná škola - od 1.7.2024 do 31.8.2024

Srbsko Krajanský dvor - Účasť Súdiovcov na kultúrno umeleckých programoch počas festivalu Podpolianske slávnosti v Detve. - od 1.7.2024 do 31.8.2024

Srbsko Zabezpečenie menšieho cimbala pre Orchestrík Komorného zboru Zvony - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Aktívne leto pre mladých hudobníkov a spevákov 2024 - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Nákup mikrofónov pre orchester Komorného zboru Zvony - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Kúpa fotoaparátu - kameri - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ KOLONIA KULPÍN - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Podpora zápisu slovenských detí do slovenských oddelení na základných školách v Srbsku v školskom roku 2024/2025 - od 1.3.2024 do 1.9.2024

Srbsko Zabezpečenie kopírky pre zveľadenie pravidelnej činnosti školy - od 15.7.2024 do 2.9.2024

Srbsko Inscenácia Ecce homo! – Ajhľa, človek! - od 1.6.2024 do 21.9.2024

Srbsko Z prameňov literatúry - od 4.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Prezentácia činnosti selenčského spolku v zahraničí - od 1.7.2024 do 30.9.2024

Srbsko Kopírka pre školu - od 1.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Ozvučenie kostola CZ SEAVC v Selenči - od 11.3.2024 do 30.9.2024

Srbsko Prezentácia ľudovej kultúry - od 20.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Dokumentácia po ruke - od 17.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Nábor žiakov do slovenských tried - od 15.4.2024 do 30.9.2024

Srbsko Knihy pre deti - od 3.6.2024 do 1.10.2024

Srbsko "Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane" - Edukativno rekreačný tábor pre deti a mládež - od 26.3.2024 do 1.10.2024

Srbsko Spoznavanie vlasti svojich predkov - od 27.3.2024 do 1.10.2024

Srbsko Škola kreslenia pre deti - od 3.2.2024 do 12.10.2024

Srbsko Účasť žiakov a učiteľov na spoločných dolnozemských projektoch - od 2.4.2024 do 19.10.2024

Srbsko Nákup kníh, názorných učebných pomôcok a predplatné na odborný a detské časopisy pre slovenské materské školy vo Vojvodine - od 15.2.2024 do 20.10.2024

Srbsko ABC Kovačické insitné umenie - od 9.5.2024 do 20.10.2024

Srbsko Dielne úpravy krojov - škrobenie bielych sukieň, žehlenie, šitie - od 15.7.2024 do 21.10.2024

Srbsko Učasť na Medzinárodnom a celoslovenskom festivale umeleckého prednesu žien Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni - od 25.5.2024 do 25.10.2024

Srbsko Príspevok Spolku Sv. Vojtecha odhaleniu, zviditeľneniu a školeniu nefirmovaných výtvarných umelcov - od 1.4.2024 do 29.10.2024

Srbsko Nákup technického vybavenia - od 1.6.2024 do 30.10.2024

Srbsko Digitálne interaktívne pomôcky pre materské školy vo Vojvodine - od 1.2.2024 do 30.10.2024

Srbsko Divadelné predstavenie ZEM - od 1.7.2024 do 31.10.2024

Srbsko Hudobná úprava piesní Rii Ferčákovej - od 30.6.2024 do 31.10.2024

Srbsko Skvalitnenie podmienok života Slovákov v SEAVC Padina. - od 1.7.2024 do 31.10.2024

Srbsko Obnovenie náhrobného kameňa Karolovi Medveckému - od 27.3.2024 do 31.10.2024

Srbsko Po stopách naších predkov - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Letná škola remesiel pre dospelých - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Zabezpečenie technického vybavenia v dome kultúry v Selenči - od 26.2.2024 do 31.10.2024

Srbsko Kniha Jazykové omyly 5 - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Vydávanie knihy Matica nám chráni tradície - od 1.4.2024 do 31.10.2024

Srbsko Nahrávanie CD nosiča - od 1.5.2024 do 1.11.2024

Srbsko Vznik a rozvoj tvorivej činnosti v SKUS Jánošík - od 28.3.2024 do 1.11.2024

Srbsko Študijná návšteva materskej školy v Martine - od 15.1.2024 do 10.11.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com