Zabezpečenie technického vybavenia v dome kultúry v Selenči

 

Organizátor

Miestne spoločenstvo Selenča

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Selenča, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 26.2.2024 do 31.10.2024

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

3 000

Počet zasiahnutých

3 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Nákup technického vybavenia do sále doma kultúry v Selenči, ktoré umožní prajnejšie podmienky na realizáciu kultúrnych podujatí v tejto osade, početných koncertov, večierkov, divadelných predstavení, promócií a pod. 90% podujatí organizujeme v slovenčine. Projekt sa vzťahuje na podujatia nielen, ktoré organizuje MS Selenča ale aj ostatné slovenské združenia zo Selenče a iných slovenskćh dedín (často vystupujú aj hostia) lebo v Selenči je toto jediné javisko s vybavením kde vystupujeme. Ozvučenie v dome kultúry je už spotrebované a nevyhnutná je výmena.

Charakteristika projektu

Dom kultúry v Selenči je jediné miesto kde sa realizujú všetky kultúrne podujatia v tejto osade (kultúrno-umelecké večierky, výstavy, prezentácie kníh, školské a detské programy dedinské sviatky, hosťujú u nás početné súbory a pod.) V selenčskom dome kultúry sa rokami organizuje najväčší dolnozemský festival slovenske populárnej hudby Zlatý kľúč. Vybavením týchto priestorov získavame prajnejšie podmienky na realizáciu spomenutých podujatí.
Najčastejšie sa organizujú celovečerné programi v predvedení selenčských spolkárov(divadlo, orchester, tanečníci, sólo speváci, ženská, dievčenská a mužská spevácka skupina), školské programy (deti základoškolského a predškolského veku), KZ Zvony (dospelý členovia zboru a deti základoškolského veku), ekumenické koncerty, hostia (spolkári z početných prostredí z Vojvodiny - slováci).
Planujeme kúpiť klimatizćiu a doplnok pre klimatizáciu - pretože to umožní počas skúšok tanečníkov si buď rozchladiť alebo vyhriať sálu aby sa iba sala hriala a nie celý dom kultúry a ekonomickejšie sme fungovali aj v budúcnosti.
cable organiser - najviac skrze bezpečnosti divákov a estetickćh a praktických dôvodov.
kable, podstavce, adapteri ochrana pre mikrofony, vokalne mikrofony - slúžia počas každého kultúrneho podujatia čo je už zastaralé a prichádza aj k problemu počas ozvučenia - často sa tratí kontakt.
4 kanalove napajanie lebo preťažujeme dva kanalovy zosilňovač. Máme 2 kanalovy a realne používame 4 kanalovy tak to prepájame a technicky to nie je správne vlastne preťažené je.
Používame v dome kultúry mixetu ale má málo vstupov, nevieme si zapojiť toľko mikrofonov koľko je nevyhnutné za vystúpenia, kde hrá napríklad orchester, spieva spevák alebo tancuje skupina.

Očakávaný prínos projektu

zvýšená kvalita, zvýšený záujem o vlastnú tradíciu, zvýšený počet aktivnych ochotníkov a navštívenosť podujatí, zachovanie v tvare audio a video nahrávok

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 450 € 0 € 1,82 € 1,82 € -

Žiadosť číslo 0147/RS/2024 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - projektná koordinátorka, technik:450.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):100.00; Nákup technického vybavenia (BV):4769.00; Iné - bankové poplatky, poštové a kurierske služby:131.00

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Srbsko NÁKUP TECHNICKÉHO VYBAVENIA PRE MATERSKÚ ŠKOLU - od 9.5.2024 do 25.7.2024

Srbsko NASTAVENIE VÍDEO DOHĽADU PRE DEDINU - od 20.5.2024 do 26.7.2024

Srbsko Organizácia podujatia Svadba voľakedy a dnes - od 17.6.2024 do 27.7.2024

Srbsko Nákup materiálno - technického vybavenia pre SKOS Erdevík - od 1.7.2024 do 30.7.2024

Srbsko Kreaktívne učenie - revitalizácia kabinetov - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Vybudovanie knižnice a kútika pre deti a mládež vo Vojlovici - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Krajanský dvor na Detve na Krajanskej nedeli - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Svet Jána Glózika - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko V tom Petrovci je ... - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko Nové choreografie pre tanečné skupiny - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko "ŠKOLA MLADÝCH ŠTÚROVCOV" - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko Komunita na kolesách - YMCA letný tábor - od 15.7.2024 do 2.8.2024

Srbsko Matičný turnaj v malom futbale o putovný pohár Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku - od 20.7.2024 do 3.8.2024

Srbsko Dve knihy k jubileu - od 3.6.2024 do 6.8.2024

Srbsko VYBAVENIE KABINÉTU BIOLÓGIE, CHÉMIE A FYZIKY - od 10.5.2024 do 12.8.2024

Srbsko Nákup krojového vybavenia - od 15.5.2024 do 15.8.2024

Srbsko Nákup zrkadlovej steny - od 15.5.2024 do 15.8.2024

Srbsko Nákup plastových okien - od 1.7.2024 do 29.8.2024

Srbsko Dobrodružstvá žabky Ľubky a bociana Jána - od 1.7.2024 do 30.8.2024

Srbsko Letný tábor pre deti v Jánošíku a putovná výtvarná škola - od 1.7.2024 do 31.8.2024

Srbsko Krajanský dvor - Účasť Súdiovcov na kultúrno umeleckých programoch počas festivalu Podpolianske slávnosti v Detve. - od 1.7.2024 do 31.8.2024

Srbsko Zabezpečenie menšieho cimbala pre Orchestrík Komorného zboru Zvony - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Aktívne leto pre mladých hudobníkov a spevákov 2024 - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Nákup mikrofónov pre orchester Komorného zboru Zvony - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Kúpa fotoaparátu - kameri - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ KOLONIA KULPÍN - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Podpora zápisu slovenských detí do slovenských oddelení na základných školách v Srbsku v školskom roku 2024/2025 - od 1.3.2024 do 1.9.2024

Srbsko Zabezpečenie kopírky pre zveľadenie pravidelnej činnosti školy - od 15.7.2024 do 2.9.2024

Srbsko Inscenácia Ecce homo! – Ajhľa, človek! - od 1.6.2024 do 21.9.2024

Srbsko Z prameňov literatúry - od 4.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Prezentácia činnosti selenčského spolku v zahraničí - od 1.7.2024 do 30.9.2024

Srbsko Kopírka pre školu - od 1.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Ozvučenie kostola CZ SEAVC v Selenči - od 11.3.2024 do 30.9.2024

Srbsko Prezentácia ľudovej kultúry - od 20.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Dokumentácia po ruke - od 17.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Nábor žiakov do slovenských tried - od 15.4.2024 do 30.9.2024

Srbsko Knihy pre deti - od 3.6.2024 do 1.10.2024

Srbsko "Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane" - Edukativno rekreačný tábor pre deti a mládež - od 26.3.2024 do 1.10.2024

Srbsko Spoznavanie vlasti svojich predkov - od 27.3.2024 do 1.10.2024

Srbsko Škola kreslenia pre deti - od 3.2.2024 do 12.10.2024

Srbsko Účasť žiakov a učiteľov na spoločných dolnozemských projektoch - od 2.4.2024 do 19.10.2024

Srbsko Nákup kníh, názorných učebných pomôcok a predplatné na odborný a detské časopisy pre slovenské materské školy vo Vojvodine - od 15.2.2024 do 20.10.2024

Srbsko ABC Kovačické insitné umenie - od 9.5.2024 do 20.10.2024

Srbsko Dielne úpravy krojov - škrobenie bielych sukieň, žehlenie, šitie - od 15.7.2024 do 21.10.2024

Srbsko Učasť na Medzinárodnom a celoslovenskom festivale umeleckého prednesu žien Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni - od 25.5.2024 do 25.10.2024

Srbsko Príspevok Spolku Sv. Vojtecha odhaleniu, zviditeľneniu a školeniu nefirmovaných výtvarných umelcov - od 1.4.2024 do 29.10.2024

Srbsko Nákup technického vybavenia - od 1.6.2024 do 30.10.2024

Srbsko Digitálne interaktívne pomôcky pre materské školy vo Vojvodine - od 1.2.2024 do 30.10.2024

Srbsko Divadelné predstavenie ZEM - od 1.7.2024 do 31.10.2024

Srbsko Hudobná úprava piesní Rii Ferčákovej - od 30.6.2024 do 31.10.2024

Srbsko Skvalitnenie podmienok života Slovákov v SEAVC Padina. - od 1.7.2024 do 31.10.2024

Srbsko Obnovenie náhrobného kameňa Karolovi Medveckému - od 27.3.2024 do 31.10.2024

Srbsko Po stopách naších predkov - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Letná škola remesiel pre dospelých - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Zabezpečenie technického vybavenia v dome kultúry v Selenči - od 26.2.2024 do 31.10.2024

Srbsko Kniha Jazykové omyly 5 - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Vydávanie knihy Matica nám chráni tradície - od 1.4.2024 do 31.10.2024

Srbsko Nahrávanie CD nosiča - od 1.5.2024 do 1.11.2024

Srbsko Vznik a rozvoj tvorivej činnosti v SKUS Jánošík - od 28.3.2024 do 1.11.2024

Srbsko Študijná návšteva materskej školy v Martine - od 15.1.2024 do 10.11.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com