Nahrávanie CD nosiča

 

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2024 do 1.11.2024

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

10 000

Počet zasiahnutých

10 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Nahrávanie CD nosiča s dolnozemskými ľudovými piesňami z petrovského prostredia.

Charakteristika projektu

Zmiešaná 14-členná spevácka skupina KUS Petrovská družina z Báčskeho Petrovca spolu s maestrom Ondrejom Maglovským, ktorý mal na starosti úpravu a aranžmán, prináša zmes slovenských ľudových piesní, ktoré si Slováci zachovali na Dolnej zemi.
Ide najmä o piesne, ktoré zatial neboli nahrané a sú to piesne ľúbostné - balady o Petrovci, piesne tanečné a
vojenské. Texty piesní sú autentické a na ich zbere a zapisovaní sa podieľali členovia speváckej skupiny.
V minulosti, piesne sa spievali v nárečovej, čiže v nespisovnej jazykovej podobe, a preto sa zápisy textov konali podľa výslovnosti. Ide o piesne, ktoré sa spievali pred polstoročím, keď ešte ľudové piesne neboli v značnejšej miere ovplyvnené rozhlasom a televíziou, teda kým sa ešte zachovávala staršia - ústna podoba žijúca na priadkach, v speve mládeže na ulici, na svadbách, pri tanci a pod. Preto je dnes tým vzácnejšia.
Hudobné nástroje majú tiež dôležitú úlohu v slovenských ľudových piesňach. Tradične sa využívajú rôzne ľudové nástroje, ako husle, harmonika, kontrabas, gitara. Tieto nástroje pridávajú piesňam autenticitu a vytvárajú jedinečnú atmosféru. Ich zvuk sprevádza melódiu a dopĺňa texty piesní. Preto je spolupráca s ďalšími hudobníkmi veľmi dôležitá pre nahrávanie spomenutých autentických piesní. Výber hudobníkov mal na starosti Ondrej Maglovský a vzhľadom na to, že sa zameriavame predovšetkým na kvalitu, vybraní sú špičkoví hudobníci z nášho prostredia, ktorí sú ochotní spolupracovať. Pri nahrávaní piesní sa zúčastnia nasledovní hudobníci:
Marína Cerovská – husle
Sergej Šapovalov – husle
Ervin Malina – kontrabas
Vladica Staković – flauta
Mirko Pap – gitara
na čele s maestrom Ondrejom Maglovským, popredným hudobníkom, harmonikárom, skladateľom, dirigentom ako i autorom mnohých piesní.

Piesňová zbierka je koncipovaná z hľadiska piesňových druhov a žánrov, a môžeme ju rozdeliť do nasledovných okruhov:
piesne ľúbostné (Si moja milá, Ej hoja,hoja, Nekcú sa golence liahnuti)
balady o Petrovci (Dedinka v údolí, Cez Petrovec, V tom Drágovskom poli)
piesne vojenské (Ak ma milá, V richtárovej studni, Ej košeľvôčka moja, Cez zelené žitečko)
piesne tanečné (Dnes večer Marienka, Ľudia sa starajú).
Pri výbere piesní sme sa snažili obsiahnuť rôzne piesňové druhy a žánre, aké sú v našom prostredí známe.
Cieľom je, aby zbierka piesní bola korunovaná CD nosičom, prostredníctvom ktorého si uchováme kultúrne hodnoty svojich predkov a na tento spôsob ich odovzdáme ďalším pokoleniam. Našou snahou je pokúsiť sa o návrat k trvalým hodnotám a tradíciám formou súčasného hudobného jazyka v kvalitnej produkcii a intrepretácii.

Členovia speváckej skupiny, ktorí sa zúčastnia pri nahrávaní piesní sú:
Ján Kováč
Damir Mioč
Miroslav Horvát
Ján Pavlis
Ján Kunčák
Miroslav Hemela
Milina Sýkorová
Milina Častvenová
Vlastislava Šprochová
Natália Nosaľová
Jaroslava Horvátová
Elena Pavlisová
Anamária Gierová
Želmíra Pataftová
V prílohe sa nachádza tlačivo so súhlasom o nahrávanie pesničiek s podpismi všetkých členov speváckej skupiny.
Priebežný zoznam piesní, ktoré sú v pláne byť nahrané:
1. Si moja milá
2. Ej hoja, hoja
3. Dedinka v údolí
4. Cez Petrovec
5. V tom Drágovskom poli
6. Nekcú sa gólence liahnuti
7. Ak ma milá
8. V richtárovej studni
9. Ej košeľvôčka moja
10. Cez zelené žitečko
11. Dnes večer Marienka
12. Ľudia sa starajú
+ bonusová pieseň: Petrovská klobása - autor textu Jaroslav Popović, aranžmán Ondrej Maglovský. Jediná pieseň o chýrečnej petrovskej klobáse, ktorej chuť je známa nielen v Srbsku, ale aj v zahraničí.

Piesne budú napálené na CD nosiči, ktorého grafický návrh má na starosti Vlastislava Šproh.
Po vydaní CD nosiča plánovaná je promócia, ktorej sa zúčastnia všetci účastníci projektu, členovia spolku, hostia a médiá. Realizuje sa v priestoroch KUS Petrovská družina a spevácka skupina zaspieva nahrané pesničky v sprievode Ondreja Maglovského.

Ako záver projektu v pláne je nahrávka videoklipu piesne V Drágovskom poli, v ktorom sa zúčastnia členovia speváckej skupiny, námet a réžiu bude mať na starosti členka KUS Petrovská družina Vlastislava Šproh a pre kamerové záznamy a montáž nahrávok bude angažovaná TV Petrovec. Cenová ponuka na realizáciu videoklipu sa nachádza v prílohe. Videoklipom sa priblížime aj k našim starším spoluobčanom prostredníctvom vysielania na lokálnej televízii, nakoľko nie všetci občania majú možnosť vypočuť si piesne v rádiu.
Druhý videoklip je naplánovaný nahrať v spolupráci s TV Folklorika, avšak nakoľko sme dostali informáciu, že Folklorika momentálne nenahráva, nemáme možnosť priložiť cenovú ponuku pre nahrávanie videoklipu. Cieľom premietania videoklipu v tejto televízii je kvôli dosahu širšej verejnosti, nakoľko je medzi milovníkmi folklóru táto televízia obľúbená. Z toho dôvodu sa zameriavame zatiaľ na lokálnu televíziu TV Petrovec.
Videoklipy sú v súčasnej modernej dobe veľmi dôležité pre zviditeľnenie činnosti, nakoľko nahrané piesne je možné hrať iba v rádiu, čo má lokálny dosah k poslucháčom. Všetky piesne budú aj na Youtube kanáli, avšak dôraz v každom prípade dávame na videoklipy, nakoľko nám umožnia ukázať sa v krojoch, predstaviť sa širokej verejnosti a rozvíjať činnosť v súlade s dobou. Zároveň sme mienky, že si aj maestro, špičkový harmonikár Ondrej Maglovský zaslúži byť zviditeľnený aj v zahraničí, a týmto sa aj jemu odvďačíme za dlhoročnú spoluprácu a ochotu udržať úroveň dolnozemskej ľudovej hudby.

Očakávaný prínos projektu

Sprístupnenie slovenských ľudových piesní širokej verejnosti, aby sa takto zaznamenané zachovali pre ďalšie generácie vo forme CD a na Youtube kanáli, v budúcnosti aj na webovej stránke spolku.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2024: 5 500 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 296 € 0 € 0,43 € 0,43 € -

Žiadosť číslo 0617/RS/2024 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Doprava pre účasť odborníka/výskumníka na projekte (BV):150.00; Iné - Služba technickej podpory - prenájom štúdia na nahrávanie slovenských
ľudových piesní - 423 eur
Služby postprodukcie nahratého materiálu - slovenských ľudových piesní - 797 eur
Úprava, aranžmán a dirigent - Ondrej Maglovský - 500 eur
Hudobníci:
prvé husle - 300 eur
druhé husle - 300 eur
kontrabas - 150 eur
flauta - 150 eur
gitara - 150 eur
harmonika - 300 eur
CD nosič:
grafika pre obal CD - 100 eur
tlač obálky (150ks) - 384 eur
rozmnožovanie CD - 192 eur
jazyková úprava textov a textu na obálky CD - Anna Horvátová 100 eur
video klip TV Petrovec - 300 eur:4146.00

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Srbsko NÁKUP TECHNICKÉHO VYBAVENIA PRE MATERSKÚ ŠKOLU - od 9.5.2024 do 25.7.2024

Srbsko NASTAVENIE VÍDEO DOHĽADU PRE DEDINU - od 20.5.2024 do 26.7.2024

Srbsko Organizácia podujatia Svadba voľakedy a dnes - od 17.6.2024 do 27.7.2024

Srbsko Nákup materiálno - technického vybavenia pre SKOS Erdevík - od 1.7.2024 do 30.7.2024

Srbsko Kreaktívne učenie - revitalizácia kabinetov - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Vybudovanie knižnice a kútika pre deti a mládež vo Vojlovici - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Krajanský dvor na Detve na Krajanskej nedeli - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Svet Jána Glózika - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko V tom Petrovci je ... - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko Nové choreografie pre tanečné skupiny - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko "ŠKOLA MLADÝCH ŠTÚROVCOV" - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko Komunita na kolesách - YMCA letný tábor - od 15.7.2024 do 2.8.2024

Srbsko Matičný turnaj v malom futbale o putovný pohár Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku - od 20.7.2024 do 3.8.2024

Srbsko Dve knihy k jubileu - od 3.6.2024 do 6.8.2024

Srbsko VYBAVENIE KABINÉTU BIOLÓGIE, CHÉMIE A FYZIKY - od 10.5.2024 do 12.8.2024

Srbsko Nákup krojového vybavenia - od 15.5.2024 do 15.8.2024

Srbsko Nákup zrkadlovej steny - od 15.5.2024 do 15.8.2024

Srbsko Nákup plastových okien - od 1.7.2024 do 29.8.2024

Srbsko Dobrodružstvá žabky Ľubky a bociana Jána - od 1.7.2024 do 30.8.2024

Srbsko Letný tábor pre deti v Jánošíku a putovná výtvarná škola - od 1.7.2024 do 31.8.2024

Srbsko Krajanský dvor - Účasť Súdiovcov na kultúrno umeleckých programoch počas festivalu Podpolianske slávnosti v Detve. - od 1.7.2024 do 31.8.2024

Srbsko Zabezpečenie menšieho cimbala pre Orchestrík Komorného zboru Zvony - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Aktívne leto pre mladých hudobníkov a spevákov 2024 - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Nákup mikrofónov pre orchester Komorného zboru Zvony - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Kúpa fotoaparátu - kameri - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ KOLONIA KULPÍN - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Podpora zápisu slovenských detí do slovenských oddelení na základných školách v Srbsku v školskom roku 2024/2025 - od 1.3.2024 do 1.9.2024

Srbsko Zabezpečenie kopírky pre zveľadenie pravidelnej činnosti školy - od 15.7.2024 do 2.9.2024

Srbsko Inscenácia Ecce homo! – Ajhľa, človek! - od 1.6.2024 do 21.9.2024

Srbsko Z prameňov literatúry - od 4.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Prezentácia činnosti selenčského spolku v zahraničí - od 1.7.2024 do 30.9.2024

Srbsko Kopírka pre školu - od 1.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Ozvučenie kostola CZ SEAVC v Selenči - od 11.3.2024 do 30.9.2024

Srbsko Prezentácia ľudovej kultúry - od 20.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Dokumentácia po ruke - od 17.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Nábor žiakov do slovenských tried - od 15.4.2024 do 30.9.2024

Srbsko Knihy pre deti - od 3.6.2024 do 1.10.2024

Srbsko "Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane" - Edukativno rekreačný tábor pre deti a mládež - od 26.3.2024 do 1.10.2024

Srbsko Spoznavanie vlasti svojich predkov - od 27.3.2024 do 1.10.2024

Srbsko Škola kreslenia pre deti - od 3.2.2024 do 12.10.2024

Srbsko Účasť žiakov a učiteľov na spoločných dolnozemských projektoch - od 2.4.2024 do 19.10.2024

Srbsko Nákup kníh, názorných učebných pomôcok a predplatné na odborný a detské časopisy pre slovenské materské školy vo Vojvodine - od 15.2.2024 do 20.10.2024

Srbsko ABC Kovačické insitné umenie - od 9.5.2024 do 20.10.2024

Srbsko Dielne úpravy krojov - škrobenie bielych sukieň, žehlenie, šitie - od 15.7.2024 do 21.10.2024

Srbsko Učasť na Medzinárodnom a celoslovenskom festivale umeleckého prednesu žien Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni - od 25.5.2024 do 25.10.2024

Srbsko Príspevok Spolku Sv. Vojtecha odhaleniu, zviditeľneniu a školeniu nefirmovaných výtvarných umelcov - od 1.4.2024 do 29.10.2024

Srbsko Nákup technického vybavenia - od 1.6.2024 do 30.10.2024

Srbsko Digitálne interaktívne pomôcky pre materské školy vo Vojvodine - od 1.2.2024 do 30.10.2024

Srbsko Divadelné predstavenie ZEM - od 1.7.2024 do 31.10.2024

Srbsko Hudobná úprava piesní Rii Ferčákovej - od 30.6.2024 do 31.10.2024

Srbsko Skvalitnenie podmienok života Slovákov v SEAVC Padina. - od 1.7.2024 do 31.10.2024

Srbsko Obnovenie náhrobného kameňa Karolovi Medveckému - od 27.3.2024 do 31.10.2024

Srbsko Po stopách naších predkov - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Letná škola remesiel pre dospelých - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Zabezpečenie technického vybavenia v dome kultúry v Selenči - od 26.2.2024 do 31.10.2024

Srbsko Kniha Jazykové omyly 5 - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Vydávanie knihy Matica nám chráni tradície - od 1.4.2024 do 31.10.2024

Srbsko Nahrávanie CD nosiča - od 1.5.2024 do 1.11.2024

Srbsko Vznik a rozvoj tvorivej činnosti v SKUS Jánošík - od 28.3.2024 do 1.11.2024

Srbsko Študijná návšteva materskej školy v Martine - od 15.1.2024 do 10.11.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com