Vznik a rozvoj tvorivej činnosti v SKUS Jánošík

 

Miesto realizácie

Jánošík, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 28.3.2024 do 1.11.2024

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

80

Počet zasiahnutých

200

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Projekt bude použitý na tvorbu novej choreografie pre tanečnú skupinu, na nové spevácke číslo ženskej speváckej skupiny a koncoročné vystúpenie ochotníkov, kde sa verejnosti predstavia výsledky projektu. Projekt rozumie aj nákup materiálu pre ľudovoumeleckú výrobu, konkrétne materiál na opravu krojov potrebných na vystúpenie ochotníkov.

Charakteristika projektu

Po takmer jednom desaťročí SKUS Jánošík obnovil svoju činnosť, vlani pri príležitosti 200. výročia príchodu Slovákov do Jánošíka. Spolok nepôsobil, lebo mnohí mladí ľudia odišli z dediny a vedenie nebolo funkčné. Napriek tomu, oslavy významného jubilea nás znovu dali do kopy, obnovili vedenie a motivovali do ďalšej práce. Obnovili sme ženskú a mužskú spevácku skupinu, tancovali mládežníci spolu so seniormi a plánujeme začať pracovať aj s deťmi, keďže aj folklórne skupiny na základnej škole prestali existovať. Spolok používa miestnosti Domu kultúry a má relatívne dobré podmienky na nacvičovanie. Potrebujeme poopravovať niektoré kroje a pozvať si metodikov, aby s nami spolupracovali. Navyše aj občania Jánošíka sú žiadostiví kultúrnych programov, ktoré by sme im chceli ponúknuť.
Projekt bude použitý na tvorbu novej choreografie pre tanečnú skupinu, na nové spevácke číslo ženskej speváckej skupiny a koncoročné vystúpenie ochotníkov, kde sa verejnosti predstavia výsledky projektu. Projekt rozumie aj nákup materiálu pre ľudovoumeleckú výrobu, konkrétne materiál na opravu krojov potrebných na vystúpenie ochotníkov.
V tanečnej skupine máme 6 párov (mládež a stredná veková kategória), no práve projektom chceme osloviť aj deti, aby sa pridali do spolku, keďže tanečná skupina na ZŠ už roky nepôsobi. Ženská spevácka skupina má 12 členiek a mužská 10. Nacvičené spevy chceme prezentovať na Folklórnom festivale Tancuj, tancuj v Hložanoch, na obecnej prehliadke a podujatiach v Jánošíku a okolí, kde nás ako spolok pozývajú. Nacvičený tanec zatiaľ plánujeme odprezentovať iba na záverečnom koncerte a na podujatiach v Jánošíku a v susedných dedinách, keďže sa obávame, že sa po festival FF TT novú choreografiu nestihneme naučiť (tanečníci mali dlhú prestávku, potrebujú viac času na nacvičenie a zostavenie choroegrafie, než spevácke skupiny). No dobudúcna plánujeme aj vystúpenie na prehliadkach a festivaloch. Na zostavenie choreografie chceme angažovať Martinu Berzu - rodáčku z Jánošíka, ktorá dlhé roky nacvičovala detské skupiny a mládež. Teraz však žije na Slovensku a nie je nám stále k dispozícii. Vybrali sme si ju, pretože zo svojich vlastných výskumov pozná tanečný a zvykoslovný repertoár našej dediny. Ženskú spevácku skupinu nacvičujú Katarína Mosnáková Bagľašová a zároveň zaúča novú vedúcu Sandru Grňovú. Mužskú spevácku skupinu vedie Martin Listmajer. Koncoročné vystúpenie sa bude konať v Dome kultúry (kapacita cca 200 miest) a určené bude pre širokokú verejnosť, hostí z družobných spolkov a médiá. Pozveme si ako hostí aj FS z Hajdušice, resp. Vojlovice alebo Padiny. Vyystúpenie bude aj zároveň príležitosť prezentácie projektu. Vstupné sa nebude platiť.

Očakávaný prínos projektu

Očakávame, že projekt zveľadí kultúru v našej dedine, že sa opäť rozprúdi činnosť ochotníkov a že divákom budeme môcť ponúknuť zaujímavý a páčivý program. Očakávame, že do činnosti spolku zainteresujeme aj mládež a deti a tak si budeme hľadať nástupcov v zachovávaní a rozvíjaní tradícií našich predkov.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 850 € 900 € 23,13 € 9,25 € 0,0214 €

Žiadosť číslo 0401/RS/2024 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby - vypracovanie a nácvik novej choreografie/umeleckého programu, hudobných úprav a hudobného prednesu a pod. (BV):500.00; Platby za odborné služby - scenár a réžia divadelného diela, spracovanie hudobnej nahrávky a pod. (BV):150.00; Platby za odborné služby - iné - platby pre muzikantov:150.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio a video techniky (BV):220.00; Nákup materiálu pre ľudovoumeleckú výrobu (BV):500.00; Doprava pre účasť školiteľa/metodika na projekte (BV):180.00; Strava pre účasť školiteľa/metodika na projekte (BV):90.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):60.00

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0401/RS/2024

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Dobrodružstvá žabky Ľubky a bociana Jána - od 1.7.2024 do 30.8.2024

Srbsko Letný tábor pre deti v Jánošíku a putovná výtvarná škola - od 1.7.2024 do 31.8.2024

Srbsko Kúpa fotoaparátu - kameri - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Inscenácia Ecce homo! – Ajhľa, človek! - od 1.6.2024 do 21.9.2024

Srbsko Prezentácia činnosti selenčského spolku v zahraničí - od 1.7.2024 do 30.9.2024

Srbsko Prezentácia ľudovej kultúry - od 20.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Obnovenie náhrobného kameňa Karolovi Medveckému - od 27.3.2024 do 31.10.2024

Srbsko Vznik a rozvoj tvorivej činnosti v SKUS Jánošík - od 28.3.2024 do 1.11.2024

Srbsko Zabezpečenie techniky pre KUS Zvolen - od 1.7.2024 do 30.11.2024

Srbsko Výtvarná kolónia NAK 2024 - od 1.7.2024 do 30.11.2024

Srbsko Prínos Združenia pre zachovanie kultúry, tradícii a umenia Selenča k úspešnej organizácii II medzinárodnej konferencii „Kultúrna krajina Báču“ - od 1.2.2024 do 30.11.2024

Srbsko Zachovajme si slovenské kroje od zabudnutia - od 8.3.2024 do 30.11.2024

Srbsko Dokumentácia a digitalizácia odevných predmetov tradičnej kultúry v obci Aradáč (Srbsko) - od 1.6.2024 do 30.11.2024

Srbsko Čajakovská rodina a dolnozemskí Slováci - od 7.7.2024 do 30.11.2024

Srbsko Tradičný odev najstaršej generácie žien v obci Selenča - od 1.6.2024 do 30.11.2024

Srbsko Línia (3. séria) - od 1.7.2024 do 12.12.2024

Srbsko Program hosťovania Slovenského vojvodinského divadla - od 3.6.2024 do 16.12.2024

Srbsko Tóny cimbalu - tvorivá dielňa pre deti - od 19.3.2024 do 19.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár-ročenka - od 8.1.2024 do 24.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendar on line 2025 - od 8.1.2024 do 24.12.2024

Srbsko Monografia 50 ROKOV DETVANA - od 1.3.2024 do 25.12.2024

Srbsko Kultúrne podujatia v organizácii KUS Jána Kollára zo Selenče - od 26.2.2024 do 29.12.2024

Srbsko Divadelné predstavenie: MILÁŠIK - od 29.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nová slovenská vojvodinská dráma III, 2014-2024 , prvá fáza - od 1.2.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nahrávanie CD Nosiča pod názvom Pokoj Vám - od 1.5.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nákup technického vybavenia - od 1.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nahrávanie CD nosiča pod názvom Studená rosička - od 1.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Insitný svet Kovačice - od 1.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Mapa kovačické insití - od 15.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nahrávanie CD k 50 výročiu spolku Detvan Pančevo - Vojlovica - od 15.5.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com