Kúpa fotoaparátu - kameri

 

Organizátor

Kultúrno osvetový spolok Jednota

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Hložany, Nový Sad, R Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.6.2024 do 31.8.2024

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

1 000

Počet zasiahnutých

10 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Kúpa fotoaparátu a kameri pre potreby sledovania, prezentovania a archyvovania aktivít spolku.

Charakteristika projektu

Kupou fotoaparátu a kamery by sa predĺžila a omnoho skvalitnila práca foto odbočky Kultúrno osvetového spolku Jednota z Hložian, ktorá pracuje od roku 1968. Sledovanie, zaznamenávanie a archyvovanie aktivít spolku je jednou s potrebnych aktivít spolku, aby sa v prítomnosti prezentovala práca spolk v Hložanoch a prostredníctvom medii -TV a spoločenskych sietí i v AP Vojvodiny, R Srbsko a v zahraničí, v štatoch kde žije slovenská komunita. Súčastne archyvovaním materialu - fotografii a video záznamov by sa prispelo k zachovaniu tradičnej kultúry a spoločenského života slovákov žijúcich na týchto končinach, pre budúce generácie.

Očakávaný prínos projektu

Prispeje k sledovaniu, zaznamenávaniuiu a archyvovaniu aktyvít spolku ( tanečníkov, spevákov, hudobníkov, divadelníkov, choreografov a vobec členov spolku ) a prispeje k prezentacii práci spolku verejnosti. Prezentaciou práci spolku dáva možnosť, aby sa na zaklade prezentovaného, do práci zapojili ďalší členovia - tanečnice/ci, speváčky/ci, hudobníčky/ci, divadelníčky/ci... a pozdvihli kvantitu a samu kvalitu práci Kultúrno osvetoveho spolku Jednota z Hložian.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 892 € 0 € 2,89 € 0,29 € -

Žiadosť číslo 0569/RS/2024 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV):1030.00; Nákup technického vybavenia (KV):1862.00

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Dobrodružstvá žabky Ľubky a bociana Jána - od 1.7.2024 do 30.8.2024

Srbsko Letný tábor pre deti v Jánošíku a putovná výtvarná škola - od 1.7.2024 do 31.8.2024

Srbsko Kúpa fotoaparátu - kameri - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Inscenácia Ecce homo! – Ajhľa, človek! - od 1.6.2024 do 21.9.2024

Srbsko Prezentácia činnosti selenčského spolku v zahraničí - od 1.7.2024 do 30.9.2024

Srbsko Prezentácia ľudovej kultúry - od 20.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Obnovenie náhrobného kameňa Karolovi Medveckému - od 27.3.2024 do 31.10.2024

Srbsko Vznik a rozvoj tvorivej činnosti v SKUS Jánošík - od 28.3.2024 do 1.11.2024

Srbsko Zabezpečenie techniky pre KUS Zvolen - od 1.7.2024 do 30.11.2024

Srbsko Výtvarná kolónia NAK 2024 - od 1.7.2024 do 30.11.2024

Srbsko Prínos Združenia pre zachovanie kultúry, tradícii a umenia Selenča k úspešnej organizácii II medzinárodnej konferencii „Kultúrna krajina Báču“ - od 1.2.2024 do 30.11.2024

Srbsko Zachovajme si slovenské kroje od zabudnutia - od 8.3.2024 do 30.11.2024

Srbsko Dokumentácia a digitalizácia odevných predmetov tradičnej kultúry v obci Aradáč (Srbsko) - od 1.6.2024 do 30.11.2024

Srbsko Čajakovská rodina a dolnozemskí Slováci - od 7.7.2024 do 30.11.2024

Srbsko Tradičný odev najstaršej generácie žien v obci Selenča - od 1.6.2024 do 30.11.2024

Srbsko Línia (3. séria) - od 1.7.2024 do 12.12.2024

Srbsko Program hosťovania Slovenského vojvodinského divadla - od 3.6.2024 do 16.12.2024

Srbsko Tóny cimbalu - tvorivá dielňa pre deti - od 19.3.2024 do 19.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár-ročenka - od 8.1.2024 do 24.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendar on line 2025 - od 8.1.2024 do 24.12.2024

Srbsko Monografia 50 ROKOV DETVANA - od 1.3.2024 do 25.12.2024

Srbsko Kultúrne podujatia v organizácii KUS Jána Kollára zo Selenče - od 26.2.2024 do 29.12.2024

Srbsko Divadelné predstavenie: MILÁŠIK - od 29.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nová slovenská vojvodinská dráma III, 2014-2024 , prvá fáza - od 1.2.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nahrávanie CD Nosiča pod názvom Pokoj Vám - od 1.5.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nákup technického vybavenia - od 1.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nahrávanie CD nosiča pod názvom Studená rosička - od 1.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Insitný svet Kovačice - od 1.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Mapa kovačické insití - od 15.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nahrávanie CD k 50 výročiu spolku Detvan Pančevo - Vojlovica - od 15.5.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com