Z prameňov literatúry

 

Organizátor

Slovenské vydavateľské centrum

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 4.6.2024 do 30.9.2024

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

150

Počet zasiahnutých

300

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Vydanie a tlač knihy literárno-vedných štúdií a textov Z prameňov litratúru prof.Dr.Michala Harpáňa, pri príležitosti jeho životného jubilea - osemdesiatych narodenín.

Charakteristika projektu

Univerzitný profesor, Dr.Michal Harpáň je najrenomovanejším a najvýznamnejším súčasným literárnym vedcom z radov vojvodinských Slovákov. Je autorom prvej slovenskej Teórie literatúry, ktorá sa používala na univerzitách na Slovensku a na Novosadskej univerzite, kde bol vedúcim katedry a potom odelenia slovenského jazyka a literatúry. Pri príležitosti jeho životného jubilea, jeho osemdesiatych narodenín, pripravili sme na vydanie novú knihu jeho literárnovedných štúdií a člankov. Kniha pozostáva z troch častí. V prevj sa venuje slovenským spisovateľom Vilikovskému, ktorého prekladal do srbčiny a L.Balekovi. V druhej časti sa venuje rozboru slovenskej dolnozemskej literatúry, Paľovi Bohušovi, Dagmar Anoca, mladým lierárnym vedcom Michalovi BVabiakovi, Adamovi Svetlíkovi, Zuzane Čížikovej, Maríne Šimákovej- Spevákovej a tiež rozoberá aj 100 kníh pôvodnej slovenskej vojvodinskej literatúry, ktoré vyšli v SVC v Petrovci, v rámci edície Živý prúd od roku 1999 do roku 2020. Tiež mapuje aj publikovanie prác slovenských vojvodinských literátov na stranách časopisu Slovenské pohľady. V tretej časti knihy profesor Harpaň sa venuje historii literárnych stykov medzi slovenskou a srbskou literaturov. Píše o slovenských ľudových piesňach v časopise Letopis Matice srpske v Novom Sade, o slovenskej literatúre v srbskom časopise Stražilovo, o slovenských a srbských prekladateľoch....

Očakávaný prínos projektu

Zotrvávanie vo vydávaní pôvodnej, autentickej vedeckej literatúry , tentoraz z oblasti literárnej vedy, čo má veľký význam pre zachovanie tejto tradície, ktorú nie je ľahko udržať.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 400 € 0 € 9,33 € 4,67 € -

Žiadosť číslo 0454/RS/2024 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):1000.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):400.00

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Kreaktívne učenie - revitalizácia kabinetov - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Krajanský dvor na Detve na Krajanskej nedeli - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko V tom Petrovci je ... - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko Dve knihy k jubileu - od 3.6.2024 do 6.8.2024

Srbsko VYBAVENIE KABINÉTU BIOLÓGIE, CHÉMIE A FYZIKY - od 10.5.2024 do 12.8.2024

Srbsko Nákup plastových okien - od 1.7.2024 do 29.8.2024

Srbsko Z prameňov literatúry - od 4.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Dokumentácia po ruke - od 17.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Kopírka pre školu - od 1.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Knihy pre deti - od 3.6.2024 do 1.10.2024

Srbsko Nákup technického vybavenia - od 1.6.2024 do 30.10.2024

Srbsko Skvalitnenie práce na predĺženom pobyte - od 13.5.2024 do 12.11.2024

Srbsko Učebné a didaktické pomôcky v slovenskom jazyku - od 14.4.2024 do 19.11.2024

Srbsko Prvý krát s otcom na ranné bohoslužby - od 21.5.2024 do 25.11.2024

Srbsko Mobilná digitálna učebňa pre prvý stupeň - od 20.4.2024 do 26.11.2024

Srbsko Moderná škola - veselé okná a príjemné prostredie pre žiakov - od 14.5.2024 do 27.11.2024

Srbsko Nové básnické zbierky - od 1.6.2024 do 29.11.2024

Srbsko Narodný kalendár 2025 - ročenka - 104 - od 8.1.2024 do 2.12.2024

Srbsko Predstavenie o múdrom kráľovi a romaznanej princeznej - od 15.5.2024 do 10.12.2024

Srbsko Vybavenie školy digitálnym fotoaparátom s bleskom - od 19.5.2024 do 10.12.2024

Srbsko Rozospievaná mládež - od 15.5.2024 do 10.12.2024

Srbsko Žiacke ihrisko - od 20.5.2024 do 10.12.2024

Srbsko Modernizácia vzdelávaco-výchovnej práce v slovenskom jazyku - od 15.5.2024 do 11.12.2024

Srbsko Oddychová miestnost´pre žiakov ktorí vyučbu sledujú podľa individualného vzdelávacieho plánu - od 14.5.2024 do 12.12.2024

Srbsko Detské divadelné predstavenie "Veveričky" - od 1.3.2024 do 15.12.2024

Srbsko Modernizácia školskej jedálne - od 3.6.2024 do 16.12.2024

Srbsko Modernizácia školskej knižnice - od 22.5.2024 do 17.12.2024

Srbsko Školský časopis OÁZA - od 20.6.2024 do 23.12.2024

Srbsko Mladí herci 2024 - od 10.5.2024 do 23.12.2024

Srbsko Tancuj tancuj 2024 - od 10.5.2024 do 23.12.2024

Srbsko Vydávanie školského multimediálneho časopisu 2024 - od 1.6.2024 do 23.12.2024

Srbsko Nákup nábytku - od 3.6.2024 do 23.12.2024

Srbsko Učebňa na otvorenom - od 3.6.2024 do 23.12.2024

Srbsko Nový život- časopis pre literatúru a kultúru - od 8.1.2024 do 24.12.2024

Srbsko Rovina - slovenský magazín - od 15.1.2024 do 24.12.2024

Srbsko Dotlač publikácií z edície Storočnica - od 3.6.2024 do 27.12.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Revitalizácia webového portálu Slovenského vydavateľského centra - od 21.3.2024 do 31.12.2024

Srbsko Zornička - od 1.4.2024 do 31.12.2024

Srbsko Mládežnícky časopis Vzlet - od 10.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Produkcia vysielania Hlasu ľudu - od 21.3.2024 do 31.12.2024

Srbsko Hlas ľudu online - od 1.5.2024 do 31.12.2024

Srbsko Monografia 80 rokov Hlasu ľudu - od 22.3.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com