Kniha Jazykové omyly 5

 

Organizátor

Matica slovenská v Srbsku

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Vojvodina

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2024 do 31.10.2024

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

500

Počet zasiahnutých

10 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Dotácia bude použitá na prípravu do tlače a tlač publikácie. Cieľom projektu je zlepšiť jazykovú kultúru vojvodinských Slovákov a prinavrátiť ho k spisovnej slovenčine.

Charakteristika projektu

Táto publikácia je iba pokračovaním predchádzajúcich štyroch vydaní (Jazykové omyly 1, 2, 3, 4) s rovnakou témou. Predchádzajúce vydania, ktorých autorkou je Anna Horvátová, oslovili osvetových pracovníkov , ktorí tieto knihy využívajú v procese výučby a dokonca organizujú aj závodenia, inšpirované týmito publikáciami, na ktorých si žiaci základných škôl overujú vedomosti z jazykovej kultúry. Toto vydanie je iba pokračovaním nevyčerpateľnej témy.

Očakávaný prínos projektu

Zvýšenie kvality jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 620 € 1 500 € 5,24 € 0,26 € 0,0357 €

Žiadosť číslo 0697/RS/2024 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):2370.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):250.00

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0697/RS/2024

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com