Aktívne leto pre mladých hudobníkov a spevákov 2024

 

Organizátor

Komorný zbor Zvony

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Selenča

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.6.2024 do 31.8.2024

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

2 000

Počet zasiahnutých

3 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Nákup potrebných pomôcok pre prácu na projekte ako i občerstvenie po skúškach a po vystúpeniach.
Pre túto prácu je nám potrebný hudobný nástroj viola, školské potreby ako aj finančné prostriedky pre občerstvenie po skúškach. Potrebné sú nám prostriedky pre adekvátnu údržbu
nástrojov, ako napr. opravovanie sláčikov (výmena vlás na sláčikoch), nové struny pre hudobné nástroje (husle, viola, violončelo, kontrabas, tamburka, cimbal a rytmová gitara)...

Charakteristika projektu

S členmi Orchestríka plánujeme pracovať nie len počas školského roka, ale aj počas leta 2024. Pre túto prácu sú nám potrebné hudobné a školské potreby ako aj finančné prostriedky pre občerstvenie po skúškach a po vystúpeniach. Plánujeme sa stretať s členmi Orchestríka ale i s členmi Komorného zboru Zvony počas letných perázdnín, kedy budeme pracovať dva, až trikrát do týždňa. Budme organizovať hudobné dielne na ktorých budeme pripravovať program ešte doteraz nespracovaných skladieb a slovenských ľudových piesní. Budeme pracovať s jedstvujúcimi členmi oboch spomenutých ansámblov, ale do svojich radov prijmeme i novćh členov, ktorí sa k nám radi pridajú.

Očakávaný prínos projektu

Z malých a mladých hudobníkov na takýto spôsob narastajú veľký hudobníci, ktorí sa zapájajú do
práce nielen Komorného zboru Zvony a orchestra dospelých, ale i do rôznych iných hudobných spolkov a telies. Účastníkov projektu zoznámime so starými, už zabudnutými slovenskými ľudovými pesničkami aby ich oni mohli neskoršie preniesť na svojich potomkov.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2024: 1 200 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 000 € 0 € 1,00 € 0,67 € -

Žiadosť číslo 0283/RS/2024 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: žiadateľ nesplnil administratívne podmienky

Požadované položky: Strava pre účasť školiteľa/metodika na projekte (BV):400.00; Iné - Viola, opravovanie sláčikov (výmena vlás na sláčikoch), nové struny pre hudobné nástroje (husle, viola, violončelo, kontrabas, tamburka, cimbal a rytmová gitara)...:1600.00

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com