"Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane" - Edukativno rekreačný tábor pre deti a mládež

 

Organizátor

Dominik Ralbovski

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Selenča, Bač..- Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 26.3.2024 do 1.10.2024

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

200

Počet zasiahnutých

200

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Edukativno rekreačné stretnutie detí a mládeže z rôzných osád
- Vedúci projektu dp. Dominik Ralbovský - Mgr Teologie , kňaz subotickej diacézi a duchovný asistent Backeho dekanatu.

Charakteristika projektu

- Cez internet rozposielame plagaty a účastníci sa samí prihlasujú. Sú to prevažne deti a mládež ktoré majú slovenské korene z rôzných osád.
- Na stetnutiu sa zúčastnia okolo 40 detí a viac
- Komunikuje sa v slovenčine
- Program zabespečujú organizatori : s.Kristina Ralbovská (mgr.teologie) v spolupraci s animatormi
- účestníci neplatia poplatok, lebo sú to deti prevažne s chudobnejších rodín
- účastnici sa naučia niečo nového, prehlbuju svoju slovenskú identitu, rozvijajú kreatyvytu a spoznavajú nových priateľov


*Celý trojdňoví tábor je cestou, po ktorej putujeme v stopách svätých Cyrila a Metoda. Pretože sa snažíme žiť tak, ako žili a hlásali oni, sme vlastne zároveň sami akousi ich stopou.
*Ako nasledovníci, sprievodcovia a do istej miery spolupracovníci svätých Cyrila a Metoda budeme plniť rôzne úlohy. Je potrebné vytvoriť si na to podmienku (vytvoriť skupinku a zoznámiť sa)
*Každé spoločenstvo musí mať zásady, ktoré stanovujú pravidlá správania. Budeme ich mať aj my. ( pravidla Oratoria )
*V dobe svätých Cyrila a Metoda bol fúz na brade starcov považovaný za znak istej životnej múdrosti. Hoci nie sme starci, byť múdry nie je určite na zahodenie. Tu v oratoriume sa o fúzy dokonca bude súťažiť. ( fuzy zo šaravých krep papieru) a o srdce ako symbol lásky voči Bohu a blížným...
* Hry, piesne, tance,tvorivé hy, kolotoč a curkrová vlna nás budú sprevádzať po celý čas

1. Deň – pred odbedom 1. Deň – po obede
*príchod a registracia (stopy) *modlitba , himna
* modlitba - pieseň: To je super, že si s nami *scenka: Kto bol sv. Cyril a sv.Metod
*Zoznamovacie hry ( rodina, detstvo, školenie)
* učime sa Himnu tábora : Taký malý, taký veľky * veľká hra: stopy ( kráčame po stopách svätých )
* zásady a pravidlá * tvorivé dielne
* Vytvárame skupinky -zoznamovanie sa * hry - stanovišťa
* veducí tábora: Čo nás čaká na tábore * radosť pre najmenších : kolotoč, cukrová vlna,
* radosť pre najmenších : kolotoč, cukrová vlna, * záverečné ocenenie dňa a modlitba
*obed


2. Deň – pred obedom 2. Deň – po obede
*modlitba, himna, rôzné hry *modlitba, himna,
* scenka: Knieža Rastislav volá C a na Moravu *scenka: Prichod na Moravu a písmo "hlaholika"
* práca v skupinkćh - zdieľanie * veľka hra ( medzi pohanmi )
* veľka hra ( balenie veci ), zábava malí, ocenenie... * stanovištia ( učíme písať hlaholiku)
* obed * tvorivé dielne, zábava maličkých, ocenenie dňa..
.

3. Deň – po obede 3. Deň – do obeda
*modlitba, himna, hry... * modlitba, himna, veľka hra (veselí kamarati)
* scenka: pápež schválil používanie slovanského * tvorivé dielne
jazyka pri bohoslužbách * hľadime filmin o sv.Cyrilovi a sv.Metodovi
* práca v skupinkćh - zdieľanie * kviz a záverečne ocenenie, zmrzlina...
*veľka hra ( nacvik liturgie), zábava maličkých, ocenenie.. * rozučka so sv.Cyrilom a sv. Metodom -
* obed svetci delia darčeky- Bibliu
* na záver veselé tance, kolotoč, zmrzlina,vlna

Očakávaný prínos projektu

Cez tábor si mladá generácia umožní formovať svoju identitu pričom je dôležité, aby nezabúdala na dedičstvo svojich predkov. Duchovne sa obohatí a nadviaže kontakty so svojimi rovesníkmi

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2023 - 2024: 1 000 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 010 € 0 € 10,05 € 10,05 € -

Žiadosť číslo 0680/RS/2024 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - Pedagogický dozor:230.00; Doprava (BV):210.00; Ubytovanie (BV):500.00; Strava (BV):600.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):120.00; Nákup športových potrieb (BV):80.00; Nákup materiálov a surovín (BV):170.00; Iné - kopirovanie, výroba plagát, poštovné...:100.00

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Srbsko NÁKUP TECHNICKÉHO VYBAVENIA PRE MATERSKÚ ŠKOLU - od 9.5.2024 do 25.7.2024

Srbsko NASTAVENIE VÍDEO DOHĽADU PRE DEDINU - od 20.5.2024 do 26.7.2024

Srbsko Organizácia podujatia Svadba voľakedy a dnes - od 17.6.2024 do 27.7.2024

Srbsko Nákup materiálno - technického vybavenia pre SKOS Erdevík - od 1.7.2024 do 30.7.2024

Srbsko Kreaktívne učenie - revitalizácia kabinetov - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Vybudovanie knižnice a kútika pre deti a mládež vo Vojlovici - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Krajanský dvor na Detve na Krajanskej nedeli - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Svet Jána Glózika - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko V tom Petrovci je ... - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko Nové choreografie pre tanečné skupiny - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko "ŠKOLA MLADÝCH ŠTÚROVCOV" - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko Komunita na kolesách - YMCA letný tábor - od 15.7.2024 do 2.8.2024

Srbsko Matičný turnaj v malom futbale o putovný pohár Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku - od 20.7.2024 do 3.8.2024

Srbsko Dve knihy k jubileu - od 3.6.2024 do 6.8.2024

Srbsko VYBAVENIE KABINÉTU BIOLÓGIE, CHÉMIE A FYZIKY - od 10.5.2024 do 12.8.2024

Srbsko Nákup krojového vybavenia - od 15.5.2024 do 15.8.2024

Srbsko Nákup zrkadlovej steny - od 15.5.2024 do 15.8.2024

Srbsko Nákup plastových okien - od 1.7.2024 do 29.8.2024

Srbsko Dobrodružstvá žabky Ľubky a bociana Jána - od 1.7.2024 do 30.8.2024

Srbsko Letný tábor pre deti v Jánošíku a putovná výtvarná škola - od 1.7.2024 do 31.8.2024

Srbsko Krajanský dvor - Účasť Súdiovcov na kultúrno umeleckých programoch počas festivalu Podpolianske slávnosti v Detve. - od 1.7.2024 do 31.8.2024

Srbsko Zabezpečenie menšieho cimbala pre Orchestrík Komorného zboru Zvony - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Aktívne leto pre mladých hudobníkov a spevákov 2024 - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Nákup mikrofónov pre orchester Komorného zboru Zvony - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Kúpa fotoaparátu - kameri - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ KOLONIA KULPÍN - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Podpora zápisu slovenských detí do slovenských oddelení na základných školách v Srbsku v školskom roku 2024/2025 - od 1.3.2024 do 1.9.2024

Srbsko Zabezpečenie kopírky pre zveľadenie pravidelnej činnosti školy - od 15.7.2024 do 2.9.2024

Srbsko Inscenácia Ecce homo! – Ajhľa, človek! - od 1.6.2024 do 21.9.2024

Srbsko Z prameňov literatúry - od 4.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Prezentácia činnosti selenčského spolku v zahraničí - od 1.7.2024 do 30.9.2024

Srbsko Kopírka pre školu - od 1.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Ozvučenie kostola CZ SEAVC v Selenči - od 11.3.2024 do 30.9.2024

Srbsko Prezentácia ľudovej kultúry - od 20.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Dokumentácia po ruke - od 17.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Nábor žiakov do slovenských tried - od 15.4.2024 do 30.9.2024

Srbsko Knihy pre deti - od 3.6.2024 do 1.10.2024

Srbsko "Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane" - Edukativno rekreačný tábor pre deti a mládež - od 26.3.2024 do 1.10.2024

Srbsko Spoznavanie vlasti svojich predkov - od 27.3.2024 do 1.10.2024

Srbsko Škola kreslenia pre deti - od 3.2.2024 do 12.10.2024

Srbsko Účasť žiakov a učiteľov na spoločných dolnozemských projektoch - od 2.4.2024 do 19.10.2024

Srbsko Nákup kníh, názorných učebných pomôcok a predplatné na odborný a detské časopisy pre slovenské materské školy vo Vojvodine - od 15.2.2024 do 20.10.2024

Srbsko ABC Kovačické insitné umenie - od 9.5.2024 do 20.10.2024

Srbsko Dielne úpravy krojov - škrobenie bielych sukieň, žehlenie, šitie - od 15.7.2024 do 21.10.2024

Srbsko Učasť na Medzinárodnom a celoslovenskom festivale umeleckého prednesu žien Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni - od 25.5.2024 do 25.10.2024

Srbsko Príspevok Spolku Sv. Vojtecha odhaleniu, zviditeľneniu a školeniu nefirmovaných výtvarných umelcov - od 1.4.2024 do 29.10.2024

Srbsko Nákup technického vybavenia - od 1.6.2024 do 30.10.2024

Srbsko Digitálne interaktívne pomôcky pre materské školy vo Vojvodine - od 1.2.2024 do 30.10.2024

Srbsko Divadelné predstavenie ZEM - od 1.7.2024 do 31.10.2024

Srbsko Hudobná úprava piesní Rii Ferčákovej - od 30.6.2024 do 31.10.2024

Srbsko Skvalitnenie podmienok života Slovákov v SEAVC Padina. - od 1.7.2024 do 31.10.2024

Srbsko Obnovenie náhrobného kameňa Karolovi Medveckému - od 27.3.2024 do 31.10.2024

Srbsko Po stopách naších predkov - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Letná škola remesiel pre dospelých - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Zabezpečenie technického vybavenia v dome kultúry v Selenči - od 26.2.2024 do 31.10.2024

Srbsko Kniha Jazykové omyly 5 - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Vydávanie knihy Matica nám chráni tradície - od 1.4.2024 do 31.10.2024

Srbsko Nahrávanie CD nosiča - od 1.5.2024 do 1.11.2024

Srbsko Vznik a rozvoj tvorivej činnosti v SKUS Jánošík - od 28.3.2024 do 1.11.2024

Srbsko Študijná návšteva materskej školy v Martine - od 15.1.2024 do 10.11.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com