Inscenácia Ecce homo! – Ajhľa, človek!

 

Organizátor

Slovenské vojvodinské divadlo

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.6.2024 do 21.9.2024

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

150

Počet zasiahnutých

1 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Inscenácia Ecce homo! – Ajhľa, človek! vzniká podľa scenára, ktorý je dramatizáciou poviedky Ecce homo! najvýznamnejšieho slovenského dolnozemského prozaika a jedného z najväčších slovenských realistických spisovateľov Jána Čajaka (1863 – 1944), ktorého 80. výročie smrti si v tomto roku pripomíname. Michal Babiak ako autor scenára sa podpíše i ako režisér, autor hudby, scény a kostýmov. Tento text si vyžaduje i skúsených hercov, ktorí v spolupráci s Babiakom vytvoria vážne predstavenie o vnútornom boji človeka, jeho pádoch a víťaztvách.
Slovenské vojvodinské divadlo (ďalej SVD) je profesionálnym divadlom Slovákov vo Vojvodine, v Srbsku. Vzniklo v roku 2003 a v roku 2023 zaznamenalo dvadsiate výročie od založenia, keď vznikla i idea realizovať tento text na doskách SVD.

Charakteristika projektu

Projekt a samotná inscenácia vzniká z viacročnej spolupráce medzi SVD a profesionálnym režisérom Michalom Babiakom, dolnozemským rodákom, ktorý už dlhodobo pôsobí na Slovensku. Michal Babiak sa v tomto naštudovaní (okrem práce na dramatizácii) realizuje aj ako režisér, scénický a kostýmový výtvarník a autor hudby. V dramatizácii sa využívajú aj časti z textov ďalších autorov, ktorý sa problematikou podstaty človeka a jeho dvojakého založenia (fyzického a duchovného) vo svojich dielach zaoberajú: Sv. Augustín, F. Nietzsche, Dostojevskij atď. V takomto prieniku sa nachádzajú zaujímavé a inšpiratívne momenty referenčnosti Čajakovho textu a jeho aktuálnosť aj v súčasnom období.
Ďalší účinkujúci v predstavení budú zo Srbska/ Vojvodiny: herci- štyri postavy. Technici: traja scénsky majstri, majster zvuku, svetla, šepkár, rekvizitár, garderobier a inšpicient. A netreba zabudnúť i na dizajn promočného materiálu, fotografa, výrobu scény a kostýmov.

Očakávaný prínos projektu

SVD týmto projektom zachováva svoju prácu v prvom rade venovanú divadlu, literatúre, ale i výtvarnému umeniu, hudbe, tancu. Dlhodobou spoluprácou s Michalom Babiakom vznikne tentokrát vážne predstavenie, dráma, ktorá SVD bude prezentovať i na festivaloch profesionálnej scény. Herci, ktorý hrajú v SVD predstavenia sú väčšinou ochotníci, ktorí sa každým predstavením a skúsenosťou formujú svoju divadelnú púť, vedomosti a zručnosti, čo v ďalšej práci SVD tiež prispieva.
Toto predstavenie bude i predstavenie, ktoré bude prezentovať SVD na festivale Petrovské dni divadelné, ktorým je samotné SVD organizátorom. Týmto predstavením SVD bude prezentovať divadelnú prácu slovenskej mešiny v zahraničí, ale i doma.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
17 400 € 5 000 € 116,00 € 11,60 € 0,1190 €

Žiadosť číslo 0652/RS/2024 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):800.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):1500.00; Platby za odborné služby - iné - réžia, dramatizácia, scénografia, kostymografia, výber hudby, 4 herci, 8 technici:14000.00; Iné - bankové trovy; nákup materiálu a zhotovenie scény:1100.00

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0652/RS/2024

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Dobrodružstvá žabky Ľubky a bociana Jána - od 1.7.2024 do 30.8.2024

Srbsko Letný tábor pre deti v Jánošíku a putovná výtvarná škola - od 1.7.2024 do 31.8.2024

Srbsko Kúpa fotoaparátu - kameri - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Inscenácia Ecce homo! – Ajhľa, človek! - od 1.6.2024 do 21.9.2024

Srbsko Prezentácia činnosti selenčského spolku v zahraničí - od 1.7.2024 do 30.9.2024

Srbsko Prezentácia ľudovej kultúry - od 20.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Obnovenie náhrobného kameňa Karolovi Medveckému - od 27.3.2024 do 31.10.2024

Srbsko Vznik a rozvoj tvorivej činnosti v SKUS Jánošík - od 28.3.2024 do 1.11.2024

Srbsko Zabezpečenie techniky pre KUS Zvolen - od 1.7.2024 do 30.11.2024

Srbsko Výtvarná kolónia NAK 2024 - od 1.7.2024 do 30.11.2024

Srbsko Prínos Združenia pre zachovanie kultúry, tradícii a umenia Selenča k úspešnej organizácii II medzinárodnej konferencii „Kultúrna krajina Báču“ - od 1.2.2024 do 30.11.2024

Srbsko Zachovajme si slovenské kroje od zabudnutia - od 8.3.2024 do 30.11.2024

Srbsko Dokumentácia a digitalizácia odevných predmetov tradičnej kultúry v obci Aradáč (Srbsko) - od 1.6.2024 do 30.11.2024

Srbsko Čajakovská rodina a dolnozemskí Slováci - od 7.7.2024 do 30.11.2024

Srbsko Tradičný odev najstaršej generácie žien v obci Selenča - od 1.6.2024 do 30.11.2024

Srbsko Línia (3. séria) - od 1.7.2024 do 12.12.2024

Srbsko Program hosťovania Slovenského vojvodinského divadla - od 3.6.2024 do 16.12.2024

Srbsko Tóny cimbalu - tvorivá dielňa pre deti - od 19.3.2024 do 19.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár-ročenka - od 8.1.2024 do 24.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendar on line 2025 - od 8.1.2024 do 24.12.2024

Srbsko Monografia 50 ROKOV DETVANA - od 1.3.2024 do 25.12.2024

Srbsko Kultúrne podujatia v organizácii KUS Jána Kollára zo Selenče - od 26.2.2024 do 29.12.2024

Srbsko Divadelné predstavenie: MILÁŠIK - od 29.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nová slovenská vojvodinská dráma III, 2014-2024 , prvá fáza - od 1.2.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nahrávanie CD Nosiča pod názvom Pokoj Vám - od 1.5.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nákup technického vybavenia - od 1.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nahrávanie CD nosiča pod názvom Studená rosička - od 1.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Insitný svet Kovačice - od 1.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Mapa kovačické insití - od 15.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nahrávanie CD k 50 výročiu spolku Detvan Pančevo - Vojlovica - od 15.5.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com