Po stopách naších predkov

 

Organizátor

Daniel Sakal

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Bajša Bačka Topola - Srbsko , Senec Jelka Slovensko , Tatabanya a Budapesť Maďarsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2024 do 31.10.2024

Oblasť

Médiá

Počet účastníkov

2 500

Počet zasiahnutých

5 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Dotacia sa použije na výrobu rozhlasového vysielania ktorým by sme sa vrátili do minulosti prisťahovania našich predkov na Dolnú Zem.Chceme ísť tou istou cestou, ktorou išli naši predkovia a prostredníctvom historických faktov zistiť, aká bola ích cesta.

Charakteristika projektu

Týmto projektom chceme ukázať cestu a miesta, ktorými naši predkovia cestovali a ako dlho im cesta trvala
Rozhlasové vysielanie by bolo plné historických etnografických faktov.Vysielanie by dalo našim občanom príležitosť spoznať svoju minulosť.Projekt by bol urobený vo forme niekoľkých rozhlasových relácií, kde by sme sa dotýkali téme života evanjelických rodín na Slovensku,problemov spolužitia medzi katolíckym obyvateľstvom a ích rozhodnutím presťahovať sa do novej krajiny spolu s príležitosťami, ktoré tam mali. Konkrétne ide o nasledovné : 6 rozhlasovýh relacií,z kažéj krajine po 2 kde by sme cestu začínali zo Slovenska, z miesta, odkiaľ sa naši predkovia presťahovali na dolnú zem Senec,Jelka.Potom pokračujeme cez Tatabanyu a Komloš cez 2 rozhlasové vysielania a končíme v Srbsku Bajša a Báčsky Petrovec.Odborníci s ktorými by sme sa mali diskusiu sú historici a etnológovia.Konkrétnu pomoc pri pátraní v maďarských archívoch ponúkol dr Mengyan.Pre Slovensko a Srbsko zatiaľ nemáme konkrétne mená.Chceme riešiť historické problémy, s ktorými sa vysťahovalci stretavali : cestovanie,rôzne choroby
spôsob cestovania a problémy na ceste,príchod do novej krajiny.Vysielanie by bolo v slovenskéj reči a je venované všetkým, ktorí nepoznajú svoje dejiny.Ako redaktor vysielania slovenskej relácie chcem zanechať zvukový záznam pre budúce generácie, keďže asimilácia si berie svoje

Očakávaný prínos projektu

Spoznanie slovenskéj narodnosti so zameraním na slovenskú komunitu žijúcu vo Vojvodine s cieľom dosiahnutia životných hodnôt a spoznávania histórie, ktorú sme doteraz nepoznali a života v 18. a 19. storočí ako vyzeral kedysi a ako žili naši predkovia.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2011 - 2024: 1 000 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 900 € 0 € 1,56 € 0,78 € -

Žiadosť číslo 0572/RS/2024 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):400.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):800.00; Platby za odborné služby - archivácia (BV):500.00; Doprava (BV):2200.00

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Srbsko NÁKUP TECHNICKÉHO VYBAVENIA PRE MATERSKÚ ŠKOLU - od 9.5.2024 do 25.7.2024

Srbsko NASTAVENIE VÍDEO DOHĽADU PRE DEDINU - od 20.5.2024 do 26.7.2024

Srbsko Organizácia podujatia Svadba voľakedy a dnes - od 17.6.2024 do 27.7.2024

Srbsko Nákup materiálno - technického vybavenia pre SKOS Erdevík - od 1.7.2024 do 30.7.2024

Srbsko Kreaktívne učenie - revitalizácia kabinetov - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Vybudovanie knižnice a kútika pre deti a mládež vo Vojlovici - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Krajanský dvor na Detve na Krajanskej nedeli - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Svet Jána Glózika - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko V tom Petrovci je ... - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko Nové choreografie pre tanečné skupiny - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko "ŠKOLA MLADÝCH ŠTÚROVCOV" - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko Komunita na kolesách - YMCA letný tábor - od 15.7.2024 do 2.8.2024

Srbsko Matičný turnaj v malom futbale o putovný pohár Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku - od 20.7.2024 do 3.8.2024

Srbsko Dve knihy k jubileu - od 3.6.2024 do 6.8.2024

Srbsko VYBAVENIE KABINÉTU BIOLÓGIE, CHÉMIE A FYZIKY - od 10.5.2024 do 12.8.2024

Srbsko Nákup krojového vybavenia - od 15.5.2024 do 15.8.2024

Srbsko Nákup zrkadlovej steny - od 15.5.2024 do 15.8.2024

Srbsko Nákup plastových okien - od 1.7.2024 do 29.8.2024

Srbsko Dobrodružstvá žabky Ľubky a bociana Jána - od 1.7.2024 do 30.8.2024

Srbsko Letný tábor pre deti v Jánošíku a putovná výtvarná škola - od 1.7.2024 do 31.8.2024

Srbsko Krajanský dvor - Účasť Súdiovcov na kultúrno umeleckých programoch počas festivalu Podpolianske slávnosti v Detve. - od 1.7.2024 do 31.8.2024

Srbsko Zabezpečenie menšieho cimbala pre Orchestrík Komorného zboru Zvony - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Aktívne leto pre mladých hudobníkov a spevákov 2024 - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Nákup mikrofónov pre orchester Komorného zboru Zvony - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Kúpa fotoaparátu - kameri - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ KOLONIA KULPÍN - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Podpora zápisu slovenských detí do slovenských oddelení na základných školách v Srbsku v školskom roku 2024/2025 - od 1.3.2024 do 1.9.2024

Srbsko Zabezpečenie kopírky pre zveľadenie pravidelnej činnosti školy - od 15.7.2024 do 2.9.2024

Srbsko Inscenácia Ecce homo! – Ajhľa, človek! - od 1.6.2024 do 21.9.2024

Srbsko Z prameňov literatúry - od 4.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Prezentácia činnosti selenčského spolku v zahraničí - od 1.7.2024 do 30.9.2024

Srbsko Kopírka pre školu - od 1.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Ozvučenie kostola CZ SEAVC v Selenči - od 11.3.2024 do 30.9.2024

Srbsko Prezentácia ľudovej kultúry - od 20.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Dokumentácia po ruke - od 17.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Nábor žiakov do slovenských tried - od 15.4.2024 do 30.9.2024

Srbsko Knihy pre deti - od 3.6.2024 do 1.10.2024

Srbsko "Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane" - Edukativno rekreačný tábor pre deti a mládež - od 26.3.2024 do 1.10.2024

Srbsko Spoznavanie vlasti svojich predkov - od 27.3.2024 do 1.10.2024

Srbsko Škola kreslenia pre deti - od 3.2.2024 do 12.10.2024

Srbsko Účasť žiakov a učiteľov na spoločných dolnozemských projektoch - od 2.4.2024 do 19.10.2024

Srbsko Nákup kníh, názorných učebných pomôcok a predplatné na odborný a detské časopisy pre slovenské materské školy vo Vojvodine - od 15.2.2024 do 20.10.2024

Srbsko ABC Kovačické insitné umenie - od 9.5.2024 do 20.10.2024

Srbsko Dielne úpravy krojov - škrobenie bielych sukieň, žehlenie, šitie - od 15.7.2024 do 21.10.2024

Srbsko Učasť na Medzinárodnom a celoslovenskom festivale umeleckého prednesu žien Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni - od 25.5.2024 do 25.10.2024

Srbsko Príspevok Spolku Sv. Vojtecha odhaleniu, zviditeľneniu a školeniu nefirmovaných výtvarných umelcov - od 1.4.2024 do 29.10.2024

Srbsko Nákup technického vybavenia - od 1.6.2024 do 30.10.2024

Srbsko Digitálne interaktívne pomôcky pre materské školy vo Vojvodine - od 1.2.2024 do 30.10.2024

Srbsko Divadelné predstavenie ZEM - od 1.7.2024 do 31.10.2024

Srbsko Hudobná úprava piesní Rii Ferčákovej - od 30.6.2024 do 31.10.2024

Srbsko Skvalitnenie podmienok života Slovákov v SEAVC Padina. - od 1.7.2024 do 31.10.2024

Srbsko Obnovenie náhrobného kameňa Karolovi Medveckému - od 27.3.2024 do 31.10.2024

Srbsko Po stopách naších predkov - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Letná škola remesiel pre dospelých - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Zabezpečenie technického vybavenia v dome kultúry v Selenči - od 26.2.2024 do 31.10.2024

Srbsko Kniha Jazykové omyly 5 - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Vydávanie knihy Matica nám chráni tradície - od 1.4.2024 do 31.10.2024

Srbsko Nahrávanie CD nosiča - od 1.5.2024 do 1.11.2024

Srbsko Vznik a rozvoj tvorivej činnosti v SKUS Jánošík - od 28.3.2024 do 1.11.2024

Srbsko Študijná návšteva materskej školy v Martine - od 15.1.2024 do 10.11.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com