Zabezpečenie menšieho cimbala pre Orchestrík Komorného zboru Zvony

 

Organizátor

Komorný zbor Zvony

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Selenča, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.6.2024 do 31.8.2024

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

30

Počet zasiahnutých

10 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Nákup menšieho a ľahšieho cimbala ktorý by sme používali pri zájazdoch a koncertovaní.

Charakteristika projektu

Projekt je zameraný na kúpu menšieho cimbala ktorý sa bude ľahšie premiestňovať z miesta na miesto počas častých koncertných zájazdoch a vystúpeniach.

Očakávaný prínos projektu

Nehatené koncertovanie s prítomnosťou cimbala na bližších ako i na vzdialenejších destináciach kde chceme za pomoci cimbala predviesť poslucháčom autentickú slovenskú ľudovú pieseň.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 500 € 0 € 116,67 € 0,35 € -

Žiadosť číslo 0024/RS/2024 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Nákup hudobných nástrojov (KV):3500.00

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com