Technické vybavenie pre zachovávanie slovenských ľudových piesní cestou audio a video záznamov

 

Organizátor

Televízia Petrovec SRO

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.6.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Médiá

Počet účastníkov

70

Počet zasiahnutých

20 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Zabezpečenie technického vybavenia čím sa umožnia prajnejšie podmienky pre nahrávanie audio a video záznamov speváckych skupín, sólo spevákov a orchestra a tak dostaneme kvalitné nahrávky, ktoré sa budú pravidelne vysielať na vlnách TV Petrovec v reláciách HIT DŇA(denná relácia) a Nedeľa s Vami (týždenná relácia), ktoré sledujú cestou internetu všetci Slováci nielen z Vojvodiny ale aj z ostatných štátov.

Očakávaný prínos projektu

- zvýšený počet zachovaných slovenských piesní a zverejnených na TV a internete bez obmedzenia - zvýšený počet sledovateľov a divákov TV Petrovec - zvýšená kvalita nahrávok ľudoviek - zvýšený počet archivovaných ľudoviek v digitálnej forme - zvýšená motivácia spolkám a jednotlivcom zachovávať a vyhľadávať slovenské ľudové piesne

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2022 - 2023: 1 000 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 120 € 1 000 € 44,57 € 0,16 € 0,0238 €

Žiadosť číslo 0068/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0068/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Kniha: Slováci v zahraničí - a book about Slovaks abroad - od 1.2.2024 do 10.3.2024

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Pazovský kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Ako môže krajan pomôcť v roku 2024 Slovensku zo zahraničia? - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com