Technické vybavenie pre zachovávanie slovenských ľudových piesní cestou audio a video záznamov

 

Organizátor

Televízia Petrovec SRO

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.8.2022 do 30.11.2022

Oblasť

Médiá

Počet účastníkov

70

Počet zasiahnutých

20 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

4.4. Nákup vybavenia

Očakávaný prínos projektu

- zvýšený počet zachovaných slovenských piesní a zverejnených na TV a internete bez obmedzenia
- zvýšený počet sledovateľov a divákov TV Petrovec
- zvýšená kvalita nahrávok ľudoviek
- zvýšený počet archivovaných ľudoviek v digitálnej forme
- zvýšená motivácia spolkám a jednotlivcom zachovávať a vyhľadávať slovenské ľudové piesne

Charakteristika projektu

TV Petrovec spolupracuje, sleduje a vysiela o činnosti všetkých slovenských spolkov a združení vo Vojvodine. Planujú sa nahrávať ľudové pesničky v predvedení slovenských sólo spevákov, skupín a orchestra z Vojvodiny a vysielanie v reláciach Hit dňa a Nedeľa s Vami (Hit dňa je denná relácia a Nedeľa s Vami týždená). Potrebujeme zabezpečenie technických pomôcok do štúdia pre nahrávanie audio záznamov slovenských ľudoviek, ktoré umožní kvalitnejšie prednesy v digitálnej forme a na taký spôsob sa nielen že zachová slovenská ľudová hudba, ktorá vznikla vo Vojvodine a má už 270. ročnú tradíciu, ale sa bude pestovať aj láska k slovenskosti a prehlbovať tým národné povedomie všetkých Slovákov.

Dodatočné informácie

TV Petrovec vysiela každý deň svoj program, ktorý sa zverejňuje aj na FB stránke TV Petrovec a na webovej stránke TV Petrovec, čo umožňuje neobmedzené pozeranie všetkým divákom.
https://www.tvpetrovec.com/
https://www.facebook.com/tvpetrovec

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2022 - 2023: 1 000 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 820 € 0 € 40,29 € 0,14 € -

Žiadosť číslo M057/RS/2022 (M): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Nákup technického vybavenia
(BV), Nákup nábytku (BV), Iné - bankové poplatky

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Pazovský kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Ako môže krajan/občan pomôcť v roku 2024 Slovensku (hoci aj zo zahraničia)? - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com