STK Selenča v Prievidzi

 

Organizátor

Stolnotenisový klub Selenča

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Prievidza, Slovenská republika

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2023 do 10.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

12

Počet zasiahnutých

60

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Týmto projektom chceme zabezpečiť prostriedky pre odev, cestovné trovy a pobyt v stolnotenisovom centre Table tennis for all v Prievidzi šiestim deťom a 2 sprievodcom/trénerom, členom STK Selenča.

Očakávaný prínos projektu

Prínos tohto projektu pre slovenskú komunitu v Srbsku vidíme vo viacerých sférach a to: - zoznamovanie sa s kultúrnymi a historickými pamiatkami Slovenska - užitočné trávenie voľného času pre deti a mládež - medzinárodná spolupráca a výmena poznatkov a skúseností

Podobné aktivity:

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 500 € 0 € 291,67 € 58,33 € -

Žiadosť číslo 1205/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Kniha: Slováci v zahraničí - a book about Slovaks abroad - od 1.2.2024 do 10.3.2024

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Pazovský kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Ako môže krajan pomôcť v roku 2024 Slovensku zo zahraničia? - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com