Slovenská dolnozemská divadelná tvorba

 

Miesto realizácie

Kovačica, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.3.2023 do 15.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

15

Počet zasiahnutých

400

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Priprava a realizácia slovenského divadelného predstavenia v Kovačici, Srbsko.

Očakávaný prínos projektu

Združenie bolo založené s cieľom prilákať mladých hercov, autorov, režisérov, scénografov, výtvarníkov ktorý by sa zapojili do divadelného života a tak zachovali a pokračovali v tradícií ktorá zotrváva na území Kovačickej obce v oblasti ochotníckeho slovenského divadla. V predchádzajúcej činnosti združenia boli vypracované 9 divadelných predstaveny a týchto projektov sa zúčastnilo viac ako 30 mladých hercov s toho Viac ako 15 debutantov. Počas priebehu roka zistili sme že sa nám podarilo prilákať a zaujať mladých ľudí ako hercov ale tak isto sme zistili aj že je nedostatok nových autorov vo Vojvodine ktorí by tvorili texty v slovenskej reči. Rozširovaním svojich aktivít sa týmto projektom pokúšame vytvoriť priestor aj pre ich afirmáciu a zveľaďovanie slovenskej reči aj na takíto spôsob. Prínosom projektu je predstavenie činnosti tvorby autorských textov a povzbudenie záujmu ako u verejnosti tak aj u mladých ľudí na tému príprave autorského textu, okrem možnosti pripraviť autorský text, prínosom bude aj možnosť realizácie jednej idei v divadelnej inscenácii a to v osadách v ktorých autori pôsobia a aj širšie. Na takýto spôsob bude zaručená aj udržateľnosť idei a rozširovanie aktivít v tejto oblasti.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 600 € 1 400 € 173,33 € 6,50 € 0,0333 €

Žiadosť číslo 1104/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1104/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Kniha: Slováci v zahraničí - a book about Slovaks abroad - od 1.2.2024 do 10.3.2024

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Pazovský kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Ako môže krajan pomôcť v roku 2024 Slovensku zo zahraničia? - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com