Remeslo má zlaté dno

 

Organizátor

Monika Necpálová

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Belehrad, Báčsky Petrovec, Kulpín

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.3.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Médiá

Počet účastníkov

5

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Vydanie hudobného nosiča s obsahom nových desiatich slovenských autorských piesní a krátkych príbehov s tematickým zameraním piesní na dávne tradičné slovenské remeslá, pre slovenské deti žijúce v zahraničí, vo veku 6 - 10 rokov.

Očakávaný prínos projektu

Projekt v podobe nových piesní pre deti vytvára trvalé kultúrne hodnoty. Projekt bude prínosný pre slovenské komunity po celom svete. Sprístupnenie informácií o tradičných slovenských remeslách a povolaniach pre široký okruh detských poslucháčov v rôznych slovenských komunitách sveta je súčasťou informovania detí o ľudovej slovenskej kultúre a živote ľudí v minulosti. Prínosom je aj samotná autorská tvorba v slovenskom zahraničí, na ktorej participujú mladí profesionálni tvorcovia, pracujúci v slovenčine. Projekt pomôže pedagogickým pracovníkom pri výuke slovenčiny alebo slovenských dejín a literatúry.
Projekt sa svojou tvorbou zameriava na šírenie poznatkov o dávnych remeslách mimo školských aktivít. Zároveň ponúka možnosť spoločných rodinných aktivít a prepája generácie starých rodičov a detí. Projekt vytvára možnosť na dialóg medzi seniormi a ich vnúčatami. Má veľký prínos aj pre rozvoj jazyka detí v krajanských komunitách, pretože počúvanie piesní v slovenčine má dobrý vplyv na intonáciu, výslovnosť a slovnú zásobu u detí. Zároveň sa rozvíja hudobný sluch, deti spievajú a prirodzene sa pritom aj pohybujú. Čo v konečnom dôsledku má vplyv aj na zdravý telesný rozvoj. Nakoniec, vďaka propagácii a online formátu projektu, bude mať význam pre prepájanie slovenských komunít v zahraničí.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2011 - 2023: 800 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 500 € 800 € 500,00 € 2,50 € 0,0190 €

Žiadosť číslo 1099/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1099/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Kniha: Slováci v zahraničí - a book about Slovaks abroad - od 1.2.2024 do 10.3.2024

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Pazovský kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Ako môže krajan pomôcť v roku 2024 Slovensku zo zahraničia? - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com